Презентации

Въведение в ергономията

Презентацията прави въведение в ергономията, като основно запознава с физическата ергономия, антропометричните характеристики и елементите на ергономичната оценка.