Човешкият фактор – грешки и нарушения

Изследванията показват, че 80 или дори повече процента от злополуките са поради човешки грешки и/или нарушения. Основна причина за тях, обаче, е не човека, а пропуски в организацията. Презентацията представя основните видове грешки и нарушения, с какво се характеризират и какви са мерките за тяхното намаляване: – Какво са човешките фактори; – Видове човешки грешки; … Read more

Въведение в ергономията

Презентацията прави въведение е вргономията, като основно запознава с физическата ергономия: – изисквания на нормативната база, свързани с ергономия; – области на ергономията; – система “човек – машина – работна среда”; – Антропометрични характеристики; – Физическа ергономия: трите големи рискови фактора; – Работна поза – основни принципи; – съдържание на ергономичната оценка. Авторски права: Собственост … Read more

Общи изисквания при проектиране на ръкохватки за силов захват с цяла длан

Автори: Зоя Цонева и Соня Въчинска, Катедра „Индустриален дизайн“, ТУ-Варна ВЪВЕДЕНИЕ От както човекът съществува на земята, използва всякакви инструменти като ги хваща с ръка. Най-ранното използване на предмети датира от преди 2,6 милиона години. По това време Homo habilis използва малки кръгли камъни с един режещ ръб. Към края на късния палеолит преди 50 … Read more