С182 – Конвенция № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд, 1999 г.

Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 21.06.2000 г. – ДВ, бр. 54 от 4.07.2000 г. , в сила от 28.07.2001 г.