Инструкции за безопасна работа

Обемно копирен струг за дърво

Инструкция за безопасна работа с обемно копирен струг за дърво – изготвена в съответствие с изискванията на чл. 166 от Наредба №7/1999 г.

Хобел

Инструкция за безопасна работа с хобел машина

Щрайхмус

Инструкция за безопасна работа с абрихт- щрайхмус Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба … Още

Гатер

Инструкция за безопасна работа с гатер