Решения при ръчна работа в дървопреработването

Какви са проблемите? В дървопреработването, ръчната работа причинява приблизително 30% от докладваните годишни травми при работа. Също както и разтягания и навяхвания (50% от нараняванията в дървопреработването), решаването на този въпрос може да се отрази и на разкъсванията (15%) и на фрактурите (10%). Има и много травми по ръцете и пръсти както и на гърба. … Read more

Машини за фурнир, шперплат и слоеста дървесина

Инструкция за безопасна работа с машини за фурнир, шперплат и слоеста дървесина І. Общи изисквания 1. Работа, която включва риск за безопасността и здравето, се възлага само на работещи, които имат необходимата квалификация и умения, и се изпълнява в съответствие с дадените указания и писмените инструкции на работодателя. 2. На работни места, където съществува риск … Read more

Щрайхмус

Инструкция за безопасна работа с абрихт- щрайхмус Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. I. Условия за използване на работното оборудване. Абрихт-щрайхмусът с неговите инструменти … Read more

Дървопреработвателна и мебелна промишленост – общи изисквания

Инструкция за общите изисквания за безопасност и здраве при работа в дъропреработвателната и мебелна промишленост