Човешкият фактор – грешки и нарушения

Изследванията показват, че 80 или дори повече процента от злополуките са поради човешки грешки и/или нарушения. Основна причина за тях, обаче, е не човека, а пропуски в организацията. Презентацията представя основните видове грешки и нарушения, с какво се характеризират и какви са мерките за тяхното намаляване: – Какво са човешките фактори; – Видове човешки грешки; … Read more