ДВ, бр. 46 от 23.06. 2015 г. Нова наредба за бременни и кърмачки и промени в нормативни актове

В държавен вестник, брой 46 от дата 23.6.2015 г. има промени изискващи действие и преразглеждане на оценката на риска! 1. НОВА НАРЕДБА Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки отменя Наредба № 7 от 1993 г. за вредните и … Read more