Превенция на риска в центровете за сортиране на отпадъци – опасни вещества и биологични агенти

Това е превод на част от изданието Health and hazardous substances in waste and recycling на Health and Safety Executive Опасните вещества, които могат да се срещнат при събиране и сортиране на отпадъци и при тяхмото рециклиране включват: 1. Химикали като: – пестициди; – градински продукти; – батерии; – белина; – бои; – лакове; – … Read more