Анкетна карта „Напрежение – болки – предлагани подобрения“

Тази анкетна карта и инструкцията към нея е изготвена в СЗ „Промоция на здравето“ на Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене.