Психично натоварване и психично напрежение

Психичното натоварване и психичното напрежение са понятия, които се въвеждат с ергономичните стандарти от серията EN ISO 10075 „Ергономични принципи, свързани с психичното натоварване при работа“.

Тя се състои от три части, като в част 1 се въвеждат основните термини и определяния:

  • „Психичното натоварване“ е съвкупността от всички измерими въздействия върху човека отвън, които му влияят психически.
  • „Психично напрежение“ е това, което отразява ефекта на психичното натоварване в човека.

Четирите основни елементи на психичното натоварване са:

  • изисквания на задачата (продължително внимание, отговорност, продължителност на дейността и др.);
  • физични условия (осветление, микроклимат, шум, миризми и др.);
  • социални и организационни фактори (организационен климат, работа в екип и др.)
  • обществени фактори (извън организацията).

Важна роля за ефекта на психичното натоварване имат индивидуалните фактори – това са фактори, свързани с ниво на претенции, способности, общо здравословно състояние и др.

От тях зависи доколко психичното натоварване ще ни повлияе и ще се превърне в психично напрежение.

В това видео разглеждаме подробно двете понятия и даваме разбираеми примери от практиката.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар