Автономно рамково споразумение относно тормоза и насилието на работното място. Тълкувателно ръководство на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC)

Настоящото ръководство е разработено от ETUC и ETUI-REHS с финансовата подкрепа на Европейската комисия

Предговор

Преговорите относно тормоза и насилието на работното място са част от Работните програми на европейските социални партньори за 2003-2005 г. и 2006-2008 г. Базирани на резултатите от съвместния подготвителен семинар (проведен на 12 май 2005 г. в Брюксел), преговорите започнаха на 7 февруари 2006 г. и приключиха на 15 декември 2006 г.
След това ETUC, Businesseurope1/UEAPME и CEEP подписаха рамковото споразумение на 26 април 2007 г. след одобрение от съответните ръководни органи на тези организации.
То трябва да бъде изпълнено от всички организации-членове на ETUC, Businesseurope/UEAPME и CEEP в съответствие с процедурите и практиките, характерни за ръководствата и работещите в държавите-членки, както предвижда Член 139 от Договора за ЕС. Споразумението ще се изпълнява в рамките на три години след подписването му (т.е. преди 26 април 2010 г.).
Настоящото тълкувателно ръководство предлага преглед на съдържанието на споразумението, глава по глава, като акцентира върху найважните въпроси, дискутирани по време на преговорите.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате