Автономно рамково споразумение относно тормоза и насилието на работното място. Тълкувателно ръководство на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC)

Настоящото ръководство е разработено от ETUC и ETUI-REHS с финансовата подкрепа на Европейската комисия

Предговор

Преговорите относно тормоза и насилието на работното място са част от Работните програми на европейските социални партньори за 2003-2005 г. и 2006-2008 г. Базирани на резултатите от съвместния подготвителен семинар (проведен на 12 май 2005 г. в Брюксел), преговорите започнаха на 7 февруари 2006 г. и приключиха на 15 декември 2006 г.
След това ETUC, Businesseurope1/UEAPME и CEEP подписаха рамковото споразумение на 26 април 2007 г. след одобрение от съответните ръководни органи на тези организации.
То трябва да бъде изпълнено от всички организации-членове на ETUC, Businesseurope/UEAPME и CEEP в съответствие с процедурите и практиките, характерни за ръководствата и работещите в държавите-членки, както предвижда Член 139 от Договора за ЕС. Споразумението ще се изпълнява в рамките на три години след подписването му (т.е. преди 26 април 2010 г.).
Настоящото тълкувателно ръководство предлага преглед на съдържанието на споразумението, глава по глава, като акцентира върху найважните въпроси, дискутирани по време на преговорите.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.