Оценяване на физическото натоварване, позите и движенията

Серията БДС EN 1005 "Безопасност на машините. Човешки физически характеристики" се състои от пет части:

  • Част 1: Термини и определения
  • Част 2: Ръчна работа с машини и със съставни части на машини
  • Част 3: Препоръчителни граници за усилия при работа с машини
  • Част 4: Оценяване на работните пози и движения във връзка с машината
  • Част 5: Оценка на риска от повтаряща се работа при високи честоти

Ние ще разгледаме някои от тези части като следваме не реда по номер, а по приложимост в практиката на едно работещо предприятие.

Оценяване на позите и движенията

БДС EN 1005-4:2005+А1 Безопасност на машини. Физически характеристики на човека. Част 4: Оценяване на работните пози и движения във връзка с машината е ръководство за проектиране на машини или техни съставни части по отношение оценяването и въздействието на рисковете за здравето, дължащи се само на свързани с машината пози и движения.

Не се подвеждайте по заглавието на стандарта и не го ограничавайте само до работа с машини! Подобно на ръчната работа с тежести, няма друг европейски стандарт извън категорията "Безопасност на машини", който да въвежда изисквания относно пози и движения.

Стандартът определя изисквания за пози и движения с пълно избягване или с прилагане на минимално външно усилие.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.