Препоръки за безопасност при работа с електрокари и мотокари

Инциденти

Употребата на кари има потенциала за сериозни и дори фатални наранявания, ако не е правилно контролирана:

 • Водач на вилков повдигач удря група тръби с водород и едната тях се пробива. Водорода изтича и се възпламенява. Водачът е наранен..
 • Вилков повдигач удря пешеходец като му нанася сериозни наранявания.
 • Вилков повдигач наранява пешеходец при извършване на маневра на заден ход (виж сн.1)

motokari-1

 • Оператор надзирава товаренето на палети. Ударен е от вилков повдигач поради лоша видимост на водача.
 • Оператор използва палет поставен на повдигнатите вилици на вилков повдигач, за да работи на височина. Пада и си чупи крака (виж сн.2).
 • Поради невнимание на водача, вилковия повдигач излиза извън платформата (виж сн.3)

motokari-2-3

 • Водач работи с бутилки в палет, които е все още върху вилиците на вилковия повдигач. Водачът премества вилковия повдигач, което води до падане на бутилките, които удрят крака на водача.
 • Водач си чупи крака докато се предвижва на заден и ход и не забелязва палета зад него (виж сн. 4).
 • Поради прекомерна скорост, водача преобръща вилковия повдигач при завой (виж снимка 5).

motokari-4-5

 • При преминаваne зад вилковия повдигач си, водачът се подхлъзва на заледен участък. Докато се опитва да хване за управляващите лостове на вилковия повдигач, той минава през краката му.

Този списък с инциденти може да бъде много по-дълъг. Например в доклад на световен производител на технически газове се посочва, че близо 18% от отбелязаните инциденти за загубено време са свързани с употребата на механични устройства, главно кари. Тази цифра не включва инциденти, възникнали при излизането на водача от кабината и скачането му на земята.

Подобно на друго оборудване, карите трябва да бъдат специфицирани и поддържани коректно, техните водачи да бъдат обучени и да поддържат компетенцията си и трябва да се разработи система за безопасна работа в обекта на който се работи.

Спецификация на карите

Трябва да се вземат под внимание следните по-важни точки:

 • Гориво: Дизел, електричество или газ.
 • ATEX сертифициране: в зависимост от специфични рискове на обекта. Цялото механично оборудване вкл. карите, трябва да отговаря на ЕС Директива 94/9 отнасяща се до оборудването и защитните системи предназначени за употреба в потенциално експлозивна атмосфера. Новите кари трябва да отговарят на EN 1755:2000 Безопасност на индустриални кари – Работа в потенциално експлозивни атмосфери.
 • Защита на оператора: Кабина за защита на водача от малки падащи предмети, атмосферните условия и допълнителна зашита в случай на преобръщане трябва да включва врати и/или обезопасителни колани и др. за да се предотврати изпадане на водача. Допълнително вратите, могат да намалят нивата на шума и да подобрят работните условия.
 • Светлини: наличие на нормални работни светлини за употреба при всякакви атмосферни условия и премигващи светлини за предупреждение за присъствие на вилков повдигач. Също така да се обмислят прожектори за осветяване на палетите и подпомагане на позиционирането на вилиците.
 • Звукови аларми при движение на заден ход за предупреждение на пешеходци и други оператори
 • Ограничители на скоростта (напр: 10 км/ч) за предотвратяване на висока и опаснаскорост.
 • Работен товар: какъв максимален товар очаквате да носи вилковия повдигач и какви са размерите му.

motokari-7Видимост: Важно е да се запомни, че видимостта при празен вилков повдигач е много ограничена (виж снимка 7a). Визуалното поле става още по-лошо когато се носят палети с бутилки или бъндели. (виж снимка. 7b).

Задайте си следните въпроси:
• Има ли нужда от панорамни или допълнителни огледала?
• Чисти ли са предните и задни прозорци?
• Трябва да ли да се повдигне седалката за предоставяне на по-добра видимост над товара?

Обучение на водачи

В някои отношения карът е като автомобила - голяма част от правилата за движение са същите и спирачката, педала на газта и волана си приличат, обаче освен това има и много основни различия като например, че вилковия повдигач използва за управление задните колела!

По-лесно е се управлява натоварена машина и е вероятно да прекарате толкова време в движение на заден ход, колкото и напред. За да карате вилков повдигач, трябва да сте квалифицирани, което означава, че сте посещавали и преминали одобрен курс на обучение.

След като бъде завършено основното обучение е необходимо периодично опреснително обучение и проверка на компетентността чрез практически изпит.

Информираността на водача на вилковия повдигач за опасностите се увеличава чрез посочване на известни инциденти.

Слизане от кари

Световен производител на технически газове посочва, че до 8% от записаните произшествия с загуба на време се дължат на слизането на водача от вилковия повдигач и/или кабината му. В повечето случаи тези инциденти се случват, когато шофьор скочи от кабината или когато земята е хлъзгава или замръзнала. Отчетените наранявания са често изкълчен глезен или фрактура на крака.

Проверки преди работа

Карите трябва да се проверяват от страна на оператора ежедневно или при непрекъсната експлоатация, преди началото на всяка смяна.

Дневната проверка трябва да обхващат най-малко: гуми, спирачки, светлини, сигнали, мигащи светлини, състояние на вилицата, клаксон, аларми за заден ход и т.н. Всеки намерен дефект следва да се отбележи и отстрани преди работа.

Поддържайте дневник за всеки използван вилков повдигач за да осигурите история на проверките преди използване и доказателства, че ремонтите са извършени, когато е необходимо.

Планиране на трафика

Всеки обект трябва да разработи план, за да се гарантира, че пешеходците и превозните средства се придвижват отделно, доколкото е възможно и също така, че колите, камионите и карите се държат отделно. Помислете за следното:

Използвайте национални знаци за да поставите ограничения на скоростта, да идентифицирате пешеходни пътеки и обозначите еднопосочно движение и т.н.

Поставете ограничения на скоростта и други знаци свързани с управлението на обекта.

 • Определете правилата на обекта и ги съобщете ясно на всички служители и посетители.
 • Ясно маркирайте пешеходните пътеки и работните области.
 • Защитете хората от врати отварящи се направо в маршрутите за движение на кари
 • Уверете се, че всички оператори са наясно с липсата на видимост при водачите на кари (виж снимки 7а и 7б).
 • Използвайте ярко облекло за водачите и операторите, които работят в или близо до работни области, където има кари или други превозни средства.
 • Идентифицирайте и маркирайте пътни участъци под наклон и неравни повърхности, който може да доведат до нестабилност на карите.

Товарене на бутилки

 • Операторите, които отговарят за товаренето на бутилките на палети и тяхното връзване с колани трябва да бъдат добре обучени, за да се избегнат рисковете от падане на бутилка по време на транспорт с вилков повдигач.
 • Рамите на пакетите с бутилки и палетите трябва да се поддържат в добра форма.
 • Операторите и водачите на кари трябва да бъдат добре обучени в товаро-разтоварните дейности, за да се избегне риска от манипулиране на палети с необезпечени бутилки.

Работа с кари

Подобно на експлоатацията на всяко оборудване има няколко правила, които трябва да бъдат следвани при управление на кари. Следващият списък не е изчерпателен, но придържането към него се препоръчва за да се помогне избягването на инциденти:

 • Да не се допуска операторите да работят с палети, когато те са на вилиците на вилковия повдигач и с водач в кабината.
 • Никога не позволявайте на неупълномощени лица да управляват кари: Уверете се, че ключовете на карите, които не се
  използват, са отстранени и подсигурени (виж снимка 9).

motokari-9

 • Движете се напред, само ако имате достатъчно видимост, в противен случай се придвижвайте назад или повикайте някой да ви води.
 • Никога не се опитвайте да повдигате товар над капацитета на вилковия повдигач. Знайте лимитите на машината. Ако имате съмнения, спрете и проверете.
 • Никога не използвайте дефектни кари: винаги извършвайте предварителните проверки и се уверявайте, че дефектите се отчитат и отстраняват.
 • Никога не повдигайте хора с вилковия повдигач, освен ако те не са в правилно проектирана за целта клетка.
 • Не повдигайте, преди да сте сигурни, че товара е освободен. Например: свързан с връзки, висящи каишки и т.н.
 • Никога не завивайте с издигната мачта или товар, защото лесно може да преобърнете вилковия повдигач.
 • Намалете скоростта и използвайте клаксона за предупреждаване на пешеходците и при излизане от врати или завои без видимост.
 • Не използвайте вилковия повдигач за задачи, за които той не е предназначен.

Увеличаване на зрителното поле на водача на вилков повдигач

Зрителното поле на водача е вилков повдигач е изключително малко, както е илюстрирано на снимки 7a и 7b.

За да се увеличи видимостта на водача се препоръчва:

 • Използване на вилков повдигач с повдигната кабина (виж снимка 12).
 • motokari-12Или инсталиране на видео камера върху кабината (виж снимка 11).

motokari-11

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ