Статии
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Тези информационни листове са част от Международните информационни листове за професиите. 
Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес. 

Кой изпълнява длъжността водопроводчик?

Това е работник, който монтира, обслужва и поправя водопроводни системи, сглобява, монтира и поправя тръби, гарнитура и арматура на водопроводите, канализацията и отоплителните инсталации на сгради.

Опасности при тази работа

  • Водопроводчиците, работещи в канализационни системи, могат сериозно да пострадат и даже да загинат от отделяните отровни газове и от липса на кислород;
  • Водопроводчиците постоянно рискуват да се подхлъзнат и да паднат;
  • Работата на водопроводчика често включва значителни физически усилия, вдигане на тежести, неудобни работни пози и повтарящи се монотонни движения. Това може да доведе до травми и с времето до болки в гърба, ръцете и краката.

Професионални опасности

Опасности, можещи да доведат до трудови злополуки:

 • падане от височина, особено при работа на преносими стълби;
 • подхлъзвания и падания (особено при пренасяне на тежки и неудобни товари);
 • порязвания и травми, предизвикани от остри инструменти;
 • опасност от задушаване от отделяните в канализацията задушливи газове или от липса на кислород по време на работа по обслужване и почистване;
 • изгаряния от горещи части на оборудването, паропроводи и т. н. или от изпускана гореща вода и пара;
 • удар от електрически ток, предизвикан от директен или индиректен допир до неизправно или неправилно монтирано електрооборудване (особено преносимо);
 • мускулно-скелетни травми (особено на гърба) поради вдигане и пренасяне на тежки товари.

Физичен риск:

 • хипер и/или хипотермичен удар поради бързо преминаване между студени и горещи зони (вижЗабележка 1);
 • контакт с ултравиолетови лъчения при заваръчни работи.

Химичен риск:

Контакт с различни химикали, например: лепила, смоли, припои, хлороводородна киселина, цинков хлорид, катран и активни разтвори, различни масла и олово (виж Забележка 2).

Биологичен риск:

Контакт с паразити, например, глисти, острици, а също и с различни кърлежи (виж Забележка 3).

Ергономични, психосоциални и организационни фактори:

 • травми от вторични разтягания на сухожилия и мускулни влакна и други мускулно-скелетни проблеми вследствие от постоянно повтарящи се движения (например завинтване), пренапрежение при вдигане и местене на тежки товари, работа в неудобни пози (свити и т. н.);
 • психологически стрес поради неудовлетвореност от работата вследствие монотонност, проблемни взаимоотношения с колеги и/или ръководители;
 • влошено общо самочувствие в следствие работа в ограничени пространства и развитие на клаустрофобия.

Мерки за предотвратяване на опасностите

 • Преди качване на преносими стълби или скелета, съоръженията трябва задължително да се огледат за повреди. Да не се използват стълби и скелета, поставени в неустойчиво положение или преносими стълби с хлъзгави стъпала;
 • Да се използват специални обувки с нехлъзгащи се подметки;
 • При влизане в ограничено пространство да се спазват всички препоръчвани мерки по безопасност;
 • За работа с горещи детайли да се използват термозащитни ръкавици. Да се носят термозащитни ръкавици, лични предпазни средства за очите и лицето срещу горещи газове или пръски горещи течности;
 • Да се въведе и да се следи за прилагане на физиологичните норми за работа с тежести и правилата за повдигане и пренасяне на тежести. При повдигане и пренасяне на тежести да се осигури използването на помощно ме­ханично оборудване;
 • При заваряване да се носи защитен шлем или маска със защита от ултравиолетово излъчване.

Синоними

Работник ВиК, каналджия

Определение и/или описание

 • Сглобява, разполага и поправя тръби, гарнитура и арматура, отоплителни, водоснабдителни и канализационни инсталации и мрежи съгласно спецификациите и правилата за водопроводни работи. Изучава строителни планове и работни чертежи, за да определи необходимите спомагателни устройства и последователност на монтажа.
 • Оглежда конструкциите и инсталациите, за да установи какви препятствия трябва да се избегнат, за да не се допусне отслабване на структурата или конструкцията в следствие на монтажа на тръбите.
 • Монтира и обозначава положението на тръбите, съединителните елементи и отвори за тръби в стени и подове, използвайки линийка, нивелир и отвес.
 • Пробива отвори в стените и подовете за полагане на тръби и гарнитури, използвайки ръчни и електрически инструменти. Реже тръби и им прави резба, използвайки резачи, винторези, метчици и горелки. Огъва тръби под нужния ъгъл. Сглобява и монтира клапани, арматура и тръби от метал, например желязо, олово, и неметални РVС, глина, бетон, използвайки ръчни и ел. инструменти.
 • Съединява тръбите с винтове, арматура, силикон или смоли.
 • Пълни тръбопровода с вода или въздух и проверява налягането с уреди, за да се установи наличието на течове.
 • Монтира и поправя водопроводни приспособления, например, мивки, тоалетни чинии, вани, колонки, резервоари за гореща вода, бойлери, миялни и др.
 • Поправя и обслужва санитарна техника, заменя уплътнения и гарнитури в протекли кранове, запушва пробили тръби и прочиства запушени сифони и тръби.
 • Може да заварява приспособления към стоманени опорни тръби.
 • Контролира и координира дейността на работещите, заети със сглобяването, монтажа и поправката на тръби, арматура и приспособления на отоплителни инсталации, ВиК в сгради.

Родствени и по-тясно специализирани професии

Санитарен техник на строеж, помощник водопроводчик, асенизатор и други професии, посочени в речника на наименованията на професиите под общото заглавие „Водопроводчици, монтьори на парни инсталации и други професии“, а също различни професии, посочени под заглавието „Професии по събиране на отпадъци“.

Изпълнявани операции

Напасва, сглобява, прикрепва, огъва, надува, закрепва с винтове, запоява, разбива (подове, стени и т. н.), строи, проверява, чисти, свързва, свива, реже, проектира, разглобява, пробива, полира, пълни, замазва подове, лепи, смазва, шлифова, оглежда, мон­тира, полага, изравнява (тръбопровод), вдига, сваля, установява местонахождение, маже, обслужва, произвежда (аксесоари, детайли и т.н.), нарязва, заварява, бележи, измерва, запушва, движи, наблюдава, шпаклова, подготвя, тегли, бута, получава (товари), регулира, изпуска, сваля, поправя, заменя, занитва, пили, остъргва, завинтва, замазва снадки, укрепва.

Използвани инструменти и оборудване

 • ръчни инструменти;
 • рулетка;
 • резец;
 • отвес;
 • електроинструменти;
 • линийка;
 • нивелир и т. н.

Отрасли, където е разпространена посочената професия

Всички отрасли и по-специално строителство, ремонтни служби и услуги.

Забележки

 1. Някои работещи развиват свръхчувствителна реакция на студ.
 2. Контакт с масла (органични и неорганични): фуликулит и цирейни дерматити, включително хлорни циреи, характеризиращи се със запушени мастни фуликули и гнойни цепнатини. Тези дерматози са предизвикани от кон­такт с неразложени и некоагулирали мазнини. Контактът с олово може да стане по време на високотемпературни (над 500° С) операции, например, заварка. Симптоми — влошаване на физическото състояние, умора, разст­ройство на съня, главоболие, проблеми с храносмилането, коремни болки и т. н. Контакт с цинков хлорид: твърдият цинков хлорид действа разяждащо върху кожата и слизестите ципи. Водните 10%-ви разтвори и по-силни също са разяждащи и предизвикват първичен дерматит и химични изгаряния; които са особено опасни за очите. Контакт с хлороводородната киселина: хлороводородната киселина разяжда очите, кожата и слизестите ципи.
 3. Анцилостомиазис или глистите се смятат за една от най-сериозните инфекции заради своите патогенни ефекти и широкото разпространение. Други паразити, представляващи биологична опасност, са нематода аска­рис, която предизвиква аскариазис, и различи видове кърлежи.

Литература

Энциклопедия охраны труда МОТ, 3-е издание, МОТ, Женева, 1983, т.1, стр. 235-236, 839-891

Адамс Р. М.: Профессиональные заболевания кожи. Сондерс и компания, Филадельфия, 1990, стр. 651-652

Процедура за организация на безопасната работа в ограничени пространства

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар