Статии
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Тези информационни листове са част от Международните информационни листове за професиите. 

Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес. Това дава възможност за избор на различни методи за предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания.

Кой изпълнява длъжността стъклар?

Той е работник, който поставя стъкла в прозоречни черчевета и дограма, остъклява врати, витрини, рамки или стени, полици и рафтове, капаци на маси и др. Преди поставянето стъкларят може да разреже стъклото по даден размер, да го тонира, украсява и т. н.

Опасности при тази работа

 • Стъкларите често получават наранявания от острите краища на обработваните стъкла или от късчета стъкла, остри оръдия на труда и др.;
 • Стъкларите могат да паднат от височина при остъкляване на прозорци, стени и тавани;
 • Стъкларите могат да получат тежки травми от падащи тежки парчета стъкло;
 • Понякога стъкларите използват силно активни химични вещества и техните изпарения могат да окажат отрицателно влияние върху здравето им;
 • Парчетата стъкло са обемисти и тежки и работата с тях може да изложи стъкларя на опасност от травми, болки в гърба и ръцете и т. н.

Професионални опасности

Опасности, които могат да доведат до трудови злополуки:

 • падането от височина при поставяне на стъкла в прозорци, стени и тавани могат да доведат до тежки травми, инвалидност, а понякога и до смърт;
 • подхлъзвания и падания на равна повърхност, по-специално на мокри, хлъзгави и омазнени подове при пренасяне на парчета стъкло;
 • травми, предизвикани от падащи предмети при обичайна работа за поставяне на стъкла;
 • премазване от тежко стъкло или пакет стъкла;
 • наранявания, особено премазване на пръстите на краката при изпускане на тежки каси и опасни порязвания на ръцете, предизвикани от остри краища на стъкла при тяхното рязане, преместване, монтиране и други операции, или в резултат на стъпване върху остри парчета стъкла;
 • порязвания, предизвикани от ръчни режещи инструменти, например резци, стъклорези, ножове и др.;
 • остри отравяния и/или химически изгаряния при използване на силни реактиви (например флуороводородна киселина) за гравиране на стъкла и други подобни задачи;
 • риск от пожар при използване на горивни материали;
 • удар от електрически ток, предизвикан от директен или индиректен допир с неизправно електрооборудване;
 • наранявания на очите и кожата от парчета стъкла.

Физичен риск:

 • контакт на кожата и очите с ултравиолетови лъчи при работа на слънце;
 • хипер- или хипотермичен стрес (предизвикващ от термично неудобство до съответно топлинен удар или измръзване) при работа на открито;
 • неблагоприятно влияние на въздушни течения върху здравето (например ревматични, дихателни проблеми и др.)

Химичен риск:

 • хронични интоксикации и/или кожни болести като резултат от контакта с олово (при ремонти и поради отчупени парчета на оловни стъкла), арсен и други токсични елементи;
 • хронични интоксикации и/или кожни болести (например дерматит), предизвикани от използваните лепила, очистители, маджун, изолатори, разтворители (например, при изваждане на стъкла от рамки) и т. н. (виж. Забележ­ки);
 • хронични токсични ефекти поради контакт с пари на силни реактиви (например флоуроводородна киселина);
 • дихателни проблеми, предизвикани от вдишване на стъклена вата, влакна стъклопласт и водно стъкло.

Биологичен риск:

На биологични опасности могат да бъдат изложени стъклари, които работят в среда, където е възможен контакт с микроорганизми (например в болници и лаборатории), алергенни растения, влакна, вълна и т.н.

Ергономични, психосоциални и организационни фактори:

 • мускулно-скелетни травми, предизвикани от неудобна работна поза;
 • пренапрежение при пренасяне и работа с обемисти и тежки стъкла;
 • натрупани травматични разстройства, включително тунелен синдром на китката, предизвикани от повторяеми монотонни работни движения, включващи основно движения на ръката, китката и пръстите;
 • психологичен стрес, предизвикан от страх от падане от височина, разрушаване или повреждане на скъпоструващи стъкла при тяхното рязане, пренасяне или поставяне и т. н.

Мерките за предотвратяване на опасностите са следните

 • Преди качване на преносими стълби или скелета съоръженията трябва задължително да се огледат за повреди. Да не се използват стълби и скелета, поставени в неустойчиво положение или преносими стълби с хлъзгави стъпала;
 • Да се ползват нехлъзгащи се обувки и подходящи средства за колективна защита и лични предпазни средства за предотвратяване на риск от падане (сбруя, предпазни колани, парапети, капаци и т. н.);
 • Да се използват работни ръкавици при извършване на работа с метална мрежа или други устойчиви към порязване ръкавици за работа с остри ножове или други остри инструменти;
 • Да се използват съответни лични предпазни средства за защита на очите и дихателните пътища при работа с флуороводородна киселина. Задължително да се прочете информационния лист по безопасност за киселината;
 • При работа да се използват подходящи лични предпазни средства за защита на очите при рязане на стъкла;
 • Да се заменят пожароопасните разтворители с по-малко опасни и негорими;
 • Ръцете да се защитят с работни ръкавици, устойчиви на химични реактиви, а ако това е непрактично или невъзможно, да се използва защитен крем;
 • Да се използва респиратор при необходимост, за да се избегне вдишването на прах или аерозоли;
 • Да се въведат физиологични норми за работа с тежести и правила за повдигане и пренасяне на тежести и да се следи за тяхното прилагане. Да се осигури използването на помощно механично оборудване при повдигане и пренасяне на тежести.

Синоними на стъклар

Монтьор на стъкла; строителен стъклар

Определение и/или описание

 • Поставя стъкла (включително огледала, затъмнено и друго специално обработено стъкло) в отвори (прозорци, врати, витрини, рамки и т. н.) и върху повърхности (стени, тавани, екрани, капаци на маси и др.).
 • Може да реже, тонира, украсява или обработва по друг начин стъклото преди поставянето му.
 • При работа в строителството и назоваване на длъжността Строителен стъклар: монтира стъкла в отворите на прозорците и дограмата, изготвя остъклени врати, витрини и щандове на магазини или поставя стъкла на повърхности, например на фасади, на вътрешни стени, тавани, капандури, табакери, оранжерии и др.
 • Означава върху стъклото контури и шарки и реже стъклото, използвайки стъклорез. Отчупва излишното стъкло с ръка или с инструмент с улеи.
 • Монтира стъклени панели в дървени рамки или решетки с помощта на накрайници, поставя и изглажда с шпакла или нож замазка (маджун или силикон) по краищата на панелите, за да запечати стъклото.
 • Монтира огледала или структурирано стъкло на фасади на сгради, стени, тавани и маси с помощта на маджун, винтове или декоративни корнизи.
 • Завинтва метални панти, дръжки, брави и други метални изделия към готови стъклени врати или прегради. Може да монтира метална, пластмасова или дървена дограма, в които се поставят готови стъклопакети.
 • Може да залепва върху стъклото пластмасова лента или фолио или да пръска с тониращ разтвор, за да предотврати появата на отблясъци. Може да монтира затъмнени или матирани прозоречни стъкла.
 • Може за сглобява и монтира стъклени душ-кабини с метални рамки.

Родствени и по-тясно специализирани професии

Стъклар, монтьор на стъкла според отрасъла: стъклар (строителство), стъклар-метален фурнир (фурнитура), стъклар по охладителни системи, монтьор стъкла (автосервиз), монтьор на душ-кабини или съгласно типа на използвания материал: монтьор на огледала (строителство), стъклар на матирани стъкла. А също: гравьор, механик-гравьор, монтьор на рамки, стъклорез (всеки отрасъл), декоратор на стъкло), приложник-дизайнер на стъкло, шлифовчик на стъкла (стъклени продукти), тонировач на стъкло.

Изпълнявани операции

Остъклява, напасва, изравнява, прилага, сглобява, завинтва, пробива, отчупва, преброява, проверява, почиства, поставя покрития, украсява, съединява, покрива, реже, декорира, кара автомобил, остри, оценява, гравира, свързва, пълни, рамкира, лепи, заковава, мести, поставя, влага, свързва, налага, повдига, товари, разтоварва, отбелязва, измерва, движи, оборудва, остри моливи, разполага, полира, подготвя, пресова, предотвратява, замазва, укрепва, заменя, придвижва, завинтва, драска, запечатва, подбира, закрепва, формира, нахвърля, разглажда, запоява, пръска, разстила, закрепва с гвоздейчета, прави надрези, тонира, транспортира, покрива с восък, втрива.

Използвани инструменти и оборудване

 • резци;
 • менгемета;
 • стъклорези;
 • точила;
 • метални чукове;
 • дървени чукове;
 • рулетка;
 • инструменти с улеи;
 • линийки;
 • пили;
 • отвертки;
 • лопатки;
 • пръскачки;
 • гаечни ключове;
 • ножове;
 • преносими стълби.

Отрасли, където е разпространена посочената професия

Строителство, рязане на стъкла, декориране на стъкла, монтаж на стъкла (мебелна промишленост, производство и ремонт на автомобили), инструменти и прибори, рамкиране картини, обслужване имущества, производ­ство на хладилници, производство и поправка на аквариуми,

Забележки

Има данни за кожни болести при стъклари, предизвикани от контакт с кварцов прах (прогресираща системна склеродерма) или със замазки, съдържащи полисулфидни полимери (алергичен контактен дерматит).

Литература

Работа со стеклом и здоровье и безопасность на рабочем месте, INDG212, Комитет по охране труда, Великобритания

Кинг Р. У. и Хадсон Р., Руководство по безопасности в строительстве, стр. 54. Баттеруортс, 1985.

Адамс Р. М. Производственные кожные заболевания. Сондерс и компания, Филадельфия, 1990, стр. 628-629

Разработано Израильским институтом охраны труда. Спонсировано Национальным институтом охраны труда США.

Информационный Листок переведен на русский язык Центром Охраны Труда, Промышленной Безопасности и Социального Партнерства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Вижте още и:

Стъкло – инструкция за безопасна работа при пренасяне на стъкла и манипулиране със стъкла

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар