Информационен лист за шофьор на камион *

Тези информационни листове са част от Международните информационни листове за професиите. 
Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес. Това дава възможност за избор на различни методи за предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания.

Кой изпълнява длъжността шофьор на тежкотоварен камион?

Това е работник, който управлява три – и повече тонен камион, превозва от и до определени назначения стоки, материали и други, също така може да извършва техническа поддръжка на камиона.

Опасности при тази работа

 • Шофьорът на тежкотоварен камион е изложен на опасност от попадане и претърпяване на пътни транспортни произшествия поради продължително шофиране без почивка, особено през нощта или поради лоши атмосферни и/или пътни условия;
 • Шофьорите могат да пострадат при извършване на текущи технически прегледи, извънредна смяна на повредени гуми, качвайки се или слизайки от кабината и борда на камиона и т. н.;
 • Шофьорите могат с течение на времето да получат болки в гърба, врата, ръцете и краката, предизвикани от неудобна седалка и вибрации;
 • Шофьорите понякога се изложени и на риск от физическо нараняване и на пътни стоянки, където могат да станат жертва на престъпления при превоз на скъпоструващи или дефицитни товари и материали.

Професионални опасности

Опасности, които могат да доведат до трудови злополуки:

 • подхлъзване, спъване и падане от височина при качване или слизане в и от кабината и борда на камиона;
 • преобръщане на тежко натоварен или претоварен камион поради техническа повреда, трудни пътни условия или/и несъобразена скорост или челен удар, в резултат на което може да последват опасни удари вътре в кабината, изхвърляне на шофьора от кабината и/или под колелата на камиона или друго превозно средство;
 • нараняване в следствие необезопасени или неукрепени/недобре закрепени части на самия камион или товара;
 • наранявания в резултат от грешки при извършване на различни трудови функции (например техническо обслужване, смяна на гуми, затягане и проверка на осигурителни колани и въжета и др.);
 • съществува опасност шофьорите да бъдат премазани между влекача и прицепа или между прицепи при прикачане или разкачането им едни от други;
 • злополуки при разкачане на заключващия механизъм на прицепа и влекача;
 • травми (например хернии) поради пренапрежение при смяна на тежки автомобилни гуми, местене на тежки товари и т. н.;
 • взрив, химични изгаряния, задушаване и отравяния в следствие на контакт с опасни химични химикали, предизвикани от превозвани опасни товари като взривоопасни, пожароопасни продукти и материали, силно активни химикали, токсични субстанции и т. н.;
 • задушаване от отработени газове включително от въглероден окис;
 • шофьорите са изложени на риск от предизвикване на ПТП поради преумора при прекалено дълго шофиране включително през нощта и поради прекалено кратки периоди за почивка, поради недоспиване, глад, употреба на алко­хол, каране с несъобразена скорост с цел получаване на допълнителни парични премии (виж Забележки);
 • опасност от пожар поради разлив и теч на пожароопасни и запалими течности (обикновено при автоцистерни) при контакт с открит огън, горещи повърхности или като резултат от механичен удар при сблъсък;
 • експлозия на свръх надути гуми;
 • експлозия на акумулатор.

Физичен риск:

 • експозиция на високо ниво на шума (над 80 dBA) или на шум с ниска честота, което води с течение на времето до пагубни резултати (намаление или пълна загуба на слух, главоболия и т. н.);
 • експозиция на йонизиращи лъчения при превоз на радиоактивни материали, често държани за по-голяма сигурност в шофьорската кабина;
 • експозиция на директно или отразено ултравиолетово лъчение (слънчева светлина);
 • измръзване, топлинен удар, заболявания в резултат на експозиция на външни атмосферни условия (дъжд, вятър, мъгла, студ или жега);
 • експозиция на резки температурни промени поради пребиваване в климатизирани кабини, които са причина за настинки или развитие на ревматизъм;
 • експозиция на въздействие на вибрации, които в съчетание с преумора могат да увредят функцията на гръдния кош, коремните органи, мускулно-скелетната система.

Химичен риск:

 • експозиция на различни токсични субстанции (в твърдо, течно или газообразно състояние) при превоз на опасни товари;
 • кожни заболявания (повишена чувствителност на кожата, дерматити, екземи), причинени от химикали: почистващи препарати, антифриз и спирачна течност, бензин, дизел масла и др.;
 • хронични заболявания, причинени от вдишване на бензинови, дизелови пари и отработени газове, съдържащи въглероден окис, азотен окис, въглеводород и т. н.;
 • експозиция на прах;
 • експозиция на различни активни течности в автомобила (солна киселина от акумулаторите, спирачна течност).

Биологичен риск:

Заразяване или заболяване в следствие на експозиция на биологично опасни вещества при превоз на опасни товари.

Ергономични, психо-социални и организационни фактори:

 • болки в кръста и ставите, мускулно-скелетни травми на краката и ръцете, предизвикани от продължително шофиране, неравни пътища и/или от неудобна седалка;
 • претоварване при местене и вдигане на обемисти или тежки товари и оборудване;
 • стомашни разстройства, предизвикани от нередовно хранене, лоша диета и хранителни навици и стрес;
 • смущения във възприятията (напр. халюцинации) поради сънливост и психични и нервни заболявания поради умствен и емоционален стрес;
 • заболявания поради тютюнопушене в тясна затворена кабина;
 • нарушения на зрението и заболявания на очите поради лошо или неподходящо осветление и преумора на очите (например поради шофиране на тъмно по черни пътища)
 • упражняване на насилие в местата за почивка и спирките по пътя, вероятност да се превърнат в жертва на престъпление (включително организирана) при превоз на привлекателни за престъпления товари;
 • заболяване от лумбаго поради лошо конструирано окачване на камиона или неподходяща седалка;
 • психологичен дискомфорт в резултат на постоянен строг контрол чрез радио или мобилни средства за връзка.

Мерки за предотвратяване на опасностите

 • Да се въведе и да се следи за прилагане на физиологичните норми за работа с тежести и правилата за повдигане и пренасяне на тежести. Да се осигури използването при повдигане и пренасяне на тежести на помощно ме­ханично оборудване;
 • Да се избягва вдишване на отработени газове при заставане в близост до камиона и двигателят му да се гаси при паркиране в закрити пространства;
 • Да се осигурят подходящи слънчеви очила за шофиране при силна слънчева светлина;
 • Ръцете да се защитят с работни ръкавици, устойчиви на химични реактиви, ако това е непрактично или невъзможно да се използва защитен крем;
 • Да се използва ергономична седалка, въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка;
 • Да се избягва пушенето при шофиране или ако това е неосъществимо да се осигури ефективно проветряване на кабината;
 • Да се проведе обучение на шофьорите да разпознават опасностите, виктимизацията (да не се превърнат в жертви на престъпление) и да се осигури бърза връзка с правоохранителните органи.

Синоними на шофьор на камион

Шофьор, работник тежкотоварен камион; работник превози; работник шосеен транспорт; работник влекач, шофьор автовлак.

Определение и/или описание

 • Управлява камион с капацитет за товар три и повече тона.
 • Транспортира товари (материали и продукти) от и за определени назначения.
 • Прилага знанията си по нормативната уредба на превоза на стоки и знанията си за възможните пътни маршрути.
 • Подготвя план–график за оптимално събиране на товарите от местоизпращането им.
 • Събира плащанията за превоза на стоките и такси за доставки.
 • Може да извършва текущо техническо обслужване на камиона съгласно техническите ръководства по експлоатация.
 • Може да осъществява радио-връзка с прекия си ръководител относно доставката на стоката.
 • Може да товари и разтоварва камиона.
 • Може да проверява изправността и наличността на екипировката, приспособленията и консумативите за камиона като гуми, светлини, спирачки, гориво, масло и вода.
 • Може да извършва спешни ремонти по време на курса като смяна на гуми, подмяна на крушки за светлините, свещи за запалването и т. н.
 • Може да поставя осигурителните въжета на отделните товари за осигуряването им по време на превоза.
 • Може да носи название според специалното предназначение на управлявания камион или извършваната доставка, или може да носи название според вида камион, който управлява (виж раздел „Шофьор на камион, тежки камио­ни (всички отрасли)“ Речник на професиите).

Родствени и по-тясно специализирани професии

Шофьор на ван, (включително: шофьор продоволствие, доставчик хранителни стоки, шофьор на хладилен камион), шофьор на бетоновоз, шофьор на сменовоз, шофьор на пожарен автомобил, шофьор на цистерна, шофьор на автовлак, шофьор на влекач, шофьор на камион с ремарке или полуремарке, шофьор на автобус, тролей или полуван.

Изпълнявани операции

Приспособява; поставя; подрежда; групира; подпомага; закрепва; връзва; спира; престоява; пренася; сменя; проверява; почиства; събира; комуникира; изчислява; свързва; прекъсва; контролира; доставя; ко­пае; управлява; разединява; изпраща; разполага по места; разпределя; разделя; документира; шофира; стоварва; издига; изпразва; изпитва; скача; пълни; зарежда; измерва; смазва; маневрира; пробива; вдига; сигнализира; инспектира; тласка; издига с подемник; товари и разтоварва; определя местоназначение; определя местонахождение; маже; поддържа; мести; определя размери; поправя; измерва с уред; смесва; наблюдава; премества; оглежда; борави; ръководи; опакова и разопакова; поставя подложки; паркира; намества; определя позиция; подготвя, тегли и бута; помпа; изправя; записва; получава; допълва; регистрира; регулира; освобождава (охлабва); възстановява; премества; връзва с въжета; пробва; обезопасява; пръска; лъска; събира на купчини; насочва стерилизира контейнери; пази; предава; надзирава; изпробва; влачи; транспортира; предупреждава; мие; зави­ва.

Използвани инструменти и оборудване

 • тарга;
 • мобилен телефон или радио оборудване;
 • пожарогасител;
 • аптечка за първа помощ;
 • крик или други подемни устройства;
 • лостове;
 • сигнален триъгълник или аварийни светлини, преносими лампи или фенери;
 • осигурителни въжета или каиши;
 • резервни гуми;
 • мушама или покривала;
 • инструменти за сваляне и поставяне на гуми, гаечни ключове;
 • отвертки, глухи ключове, клещи;
 • ремаркета и полуремаркета, камион.

 Отрасли, където е разпространена посочената професия

Селско стопанство; всички промишлени отрасли – мини и кариери, металургия, нефтопреработвателна и химическа индустрия, карго превози по шосе на къси, средни и дълги разстояния, обществен транспорт, междуна­роден транспорт, строителство.

Забележки

Най-важните рискови фактори за ПТП са:

 • загуба на контрол при претоварен или тежко натоварен камион, при висока скорост и хлъзгав път, при лоши климатични условия,
 • шофиране след приемане на транквилизанти, стимулан­ти или лекарства срещу леко или общо неразположение, които предизвикват сънливост, отпускане и понижаване на чувствителността на сетивата (по-специално забавяне на реакциите или нарушаващи координацията) и т. н.

Литература

 • Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, 4th Ed., ILO, Geneva, 1998, Vol. 4, p.103.18 - 103.19.
 • Motor trucks for Mines, Quarries and Construction. Datasheet I-330 Rev. 90, National Safety Council (USA).
 • Managing Vehicle Safety at the Workplace: a Guide for Employers. INDG 199*. HSE (UK), 1995.

Вижте още и:

Чек-лист „Насърчавате ли безопасното шофиране?“

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар