Тези информационни листове са част от Международните информационни листове за професиите.
Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес.

Кой изпълнява длъжността оператор на автокран?

Това е работник, който управлява камион, оборудван с подемни приспособления и изпълнява различни свързани с това задачи.

Опасности при тази работа

  • Автокрановете могат да се преобърнат поради претоварване, неправилно разполагане на повдигания товар, грешки при управлението или при работата с оборудването или некачествено обслужване. Това води до опасност за живота на операторите;
  • Операторите на автокранове могат да получат тежки травми при падане на повдигани товари или от фигури товари и т. н.;
  • Операторите на автокранове могат с течение на времето за получат болки в гърба, врата и ръцете, предизвикани от неудобна седалка, вибрации и излишни физически усилия.

Професионални опасности

Опасности, които могат да доведат до трудови злополуки:

• падане на оператора поради подхлъзване или невнимание при качване или слизане от работното място;
• падане на автокрана в изкопи или в други снижавания на почвата поради невнимателно управление на автомобила, прехлъзване или свличане на почвата;
• падане на неправилно поставен и закрепен товар;
• преобръщане на автокрана поради претоварване или неправилно разполагане на центъра на тежестта;
• преобръщане поради складиране на товарите, на прекалено високи фигури или невнимателно управление на автокрана;
• преобръщане на автокрана поради много остри, завои или рязко и бързо завиване;
• преобръщане поради придвижване по прекалено стръмен наклон или с прекалено висока скорост, или поради използване на неподходящо оборудване или аксесоари;
• самозадвижване на автокрана поради непоставена или недобре поставена ръчна спирачка;
• травма от въртящи се части на автокрана, които не са достатъчно защитени от случаен контакт;
• сблъсък със стационарен или движещ се обект (например сграда, стена, превозно средство и др.), особено ако видимостта на оператора е ограничена от товара;
• обрушване на фигури товари (основно лошо подредени фигури товари при сблъсък с автокрана или от вибрации, предизвикани от друга машина, намираща се наблизо);
• удар от електрически ток при директен или индиректен допир на въздушни кабели;
• контакт с опасни химикали в резултат от падане и смачкване на чупливи контейнери, както и травми от счупено стъкло;
• разлив на киселина при смяна на акумулатори.

Физичен риск:

• експозиция на повишени нива на шум (особено при дизелови двигатели) и последващи нарушения на слуха;
• експозиция на вибрации на цялото тяло, предизвикани от твърда конструкция на автокрана (особено на колелата), използване на седалка, която не абсорбира вибрациите) или дълго движение по неравна повърхност;
• излагане на резки климатични промени (жега, студ, дъжд, вятър и т. н.) при работа на открито.

Химичен риск:

• алергични реакции на кожата поради контакт с горива и/или разтворители;
• отравяне от отработени газове, особено задушаване с въглероден окис поради непълно изгаряне на горивото при неизправен ауспух или работа на двигателя в затворено невентилирано помещение;
• контакт с азотни окиси, изхвърляни заедно с отработените газове при работа на двигателя в затворено невентилирано помещение.

Биологичен риск: Контакт с аерозоли, съдържащи микроорганизми, гъбички и др., вдигащи се във въздуха заедно с прахта при движение на автокрана.

Ергономични, психосоциални и организационни фактори:

• натрупващи се разстройства и болки в ръцете поради пренапрежение при управление на автокрана;
• болки в кръста, спазъм на мускулите и други разстройства, предизвикани от продължително седене (в напрегната и често неудобна поза) в ергономично неадекватна седалка;
• болки във врата поради често въртене на главата назад и протягане на шията, движение на задна скорост и местене на обемисти товари, ограничаващи видимостта на оператора;
• проблеми на зрението (пренапрягане на очите, изгаряне на очите, други видове дразнене, двойно виждане и др.) поради продължителна работа при недостатъчна светлина, трудности при адаптация към резки смени във визу-алното обкръжение (например, от тъмнина на ярка светлина), заслепяващ ефект на автомобилни фарове и други;
• психологичен стрес, свързан с повишен риск от злополуки, включващи други автомобили или внезапно появяващи се пешеходци;
• психологични проблеми с колеги.

Мерки за предотвратяване на опасностите

• Подложките да се поставят и укрепват при строго спазване на мерките по безопасност и фигурите товари да не превишават препоръчителната височина и тегло;
• Да се осигури защита срещу преобръщане и търкаляне;
• Да се използват подходящи антифони;
• Ръцете да се защитят с работни ръкавици, устойчиви на химични реактиви, а ако това е непрактично или невъзможно, да се използва защитен крем;
• Да се използват подходящи защитни очила;
• Да не се допуска работа на дизелови и бензинови двигатели в ограничени или лошо вентилирани помещения, да се използват електрокари като алтернатива за работа в закрити помещения;
• Да се използва респиратор, ако при движението на автокрана се вдига много прах;
• Да се постави ергономична седалка, поглъщаща вибрациите.

Синоними

Работник на автокран, оператор на товарен подемник, оператор на електрокар, оператор на мотокар

Определение и/или описание

• Управлява бензинов, дизелов или електрически кар, оборудван с подемно устройство, за да бута, тегли, вдига, складира, разполага на редове или премества товари, оборудване или материали на строежи, складове или заводи.
• Мести лостове, ръчки и натиска педали, за да управлява кара и да контролира движението на повдигащия механизъм.
• Поставя вилиците (роговете), подемната платформа или други подемни устройства под, над или около натоварени подложки или палета, дъски, кутии, контейнери, товари или материали, или закача куката и премества товара на определеното място.
• Разтоварва и складира материал, повдигайки и спускайки подемното устройство.
• Може да инвентаризира материали на работна повърхност и да снабдява други работещи с материали според нуждите.
• Може да претегля материали или товари и да записва теглото им на етикети или производствени разписания.
• Може да товари или разтоварва материали върху подложки и от подложки, на дъски и от дъски, на други подемни устройства и от тях.
• Може да смазва кара, да сменя акумулатори, да зарежда с гориво. Може да носи наименование според наименованието на придвижвания товар, според процеса, от който е част товарно-разтоварната операция, според типа на кара (Речник на наименованията на професиите).

Родствени и по-тясно специализирани професии

Оператор на тежка механизация, автотоварач, сортировач, екскаватор.

Изпълнявани операции

Помага, прикрепва, носи, зарежда (акумулатори), проверява (инвентар), класифицира, връзва, контролира (движения), брои, управлява машина, издига, пълни (с гориво), бута, тегли, вдига, спуска, презарежда, струпва на куп, захваща с кука, инвентаризира, повдига, бележи, товари, разтоварва, намества, смазва, обслужва, отбелязва, движи, управлява, поставя, натиска, записва, заменя, съобщава, складира, пази, доставя, поставя етикети, разполага на етажи, премества, транспортира, тегли (тегло).

Използвани инструменти и оборудване

• товарен подемник с двигател с вътрешно горене;
• електрически товарен подемник;
• железни тросове;
• вилични удължители;
• подемни въжета;
• подложки;
• палета;
• контейнери;
• кошове и ведра.

Отрасли, където е разпространена посочената професия

Складове, тежка промишленост, металообработване, дървообработване и мебелна промишленост, електроника, текстилна промишленост, строителство и т. н., товарни и разтоварни операции в пристанища и летища, а също и всеки отрасъл, в който е необходимо механично подемно оборудване.

Литература

Электрические промышленные подъемные грузовики. Информационный листок I-653 №82, Национальный совет по безопасности, США
Безопасность при работе с грузоподъемниками. HS (G) 6, Комитет по охране здоровья, Великобритания, 1992.
Разработано Израильским институтом охраны труда Спонсировано Национальным институтом охраны труда США

ВИЖТЕ ОЩЕ И:

Процедура за организация на безопасната експлоатация на повдигателни съоръжения – кранове и телфери

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар