Оценяване на риска Статии
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Тези информационни листове са част от Международните информационни листове за професиите.
Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес.

С какво се занимава работник, извършващ занитване?

Това е работник, който съединява структурни елементи, приспособления, части от машини или други детайли чрез поставяне на нитове. 

Опасности при тази работа

 • Използват вибрационни инструменти и въздействието на произвежданите от използваните инструменти вибрации върху тялото и организма на работещи може да му причини сериозна вреда;
 • Работата е много шумна, поради това може да повлияе отрицателно на слуха и здравето на работещия;
 • Могат да се получат наранявания на очите от прелитащи метални частици;
 • Работата е тежка физически и е свързана с пренасяне на тежки товари, продължително престояване в неудобни пози и изпълнение на повторяеми монотонни движения. Това може да предизвика травми (включително от падане), болки в кръста и ръцете.

Професионални опасности

Опасности, които могат да доведат до трудови злополуки:

 • травми в резултат на повдигане и пренасяне на матрици, детайли или оборудване за занитване;
 • падане от височина от преносими стълби, скелета или работни платформи;
 • изгаряния на кожата при горещо занитване;
 • наранявания на очите от метални частици, летящи при пробиване на матрици или при занитване;
 • травми на ръцете от порязване и/или премазване на пръстите между занитваните детайли.

Физичен риск:

 • експозиция на високи нива на шум по време на извършване на занитването;
 • експозиция на високи температури при горещо занитване;
 • експозиция на цялото тяло на вибрации от пневматично оборудване за занитване.

Химичен риск:

Възможен контакт с пари от метали при горещо занитване.

Биологичен риск:

Няма установени конкретни опасности.

Ергономични, психосоциални и организационни фактори:

 • болки в гърба и други мускулноскелетни проблеми в резултат на пренапрежение и пребиваване в неправилна или неудобна поза поради вдигане и пренасяне на оборудване, чести навеждания, стоене на колене, бутане и монотонни многократно повторяеми движения на ръцете и т. н.;
 • сегментна вибрация или вибрация на цялата ръка, водеща до синдром на Рейно или вибрации на отделен пръст на ръката, тунелен синдром на китката, увреждане на периферната нервна система или травми, отслабващи мускулните връзки (сухожилията).

Мерки за предотвратяване на опасностите

 • Преди качване на преносими стълби или скелета, съоръженията трябва задължително да се огледат за повреди. Да не се използват стълби и скелета, поставени в неустойчиво положение или преносими стълби с хлъзгави стъпала;
 • Да се осигури използването от работещите на подходящи защитни очила след консултация със специалист по безопасност на труда;
 • Да се осигури използването от работещите на лични предпазни средства за слуха – външни или вътрешни антифони, както и шумопоглъщащи прегради и екрани, съответстващи на нивото и типа на шума на работното място;
 • При работа в закрито помещение да се осигури вентилация с цел избягване на излагане на високи температури;
 • Да се въведе и да се следи за прилагане на физиологичните норми за работа с тежести и правилата за повдигане и пренасяне на тежести. При повдигане и пренасяне на тежести да се осигури използването на помощно ме­ханично оборудване;
 • Да се използват инструменти, намаляващи напрежението от вибрации чрез подходяща конструкция на ударния механизъм, както и инструменти с ръкохватки, поглъщащи вибрациите.

Синоними

Работник с пневматични инструменти, оператор на пневматичен чук.

Определение и/или описание

 • Съединява с нитове структурни елементи, сглобява машинни детайли, използвайки листове за занитване.
 • Сваля временни винтове и връзки и поставя постоянни нитове в предварително пробити отвори.
 • Поставя ударника на пистолета за занитване срещу оста на нита и натиска спусъка за включване на пистолета, който извършва занитването.
 • Използвайки ръчна нитачка, поставя две щампи върху главата на нита и неговата ос и с натиск сплесква нита.
 • Пробива отвори за нитове, разпробива повредени нитове, образува гнезда за нитове, използвайки ръчен пистолет или стационарна машина.
 • Може да монтира, скрепва и сглобява арматура, щифтове, скоби и твърди връзки.

Родствени и по-тясно специализирани професии

Работник ръчно нитене, оператор на пневматичен пистолет, оператор на нитачна машина.

Изпълнявани операции

Сглобява, пробива отвори, огъва, носи, хваща нитове, притиска, чисти, катери се, реже, прави вдлъбнатини, разпробива, запълва, заковава, държи, монтира, стои на колене, повдига, управлява оборудване, развива, поставя, натиска, дърпа, бута, премахва нитове, поправя, нитова, плъзга, завърта.

Използвани инструменти и оборудване

 • център;
 • менгемета;
 • машина на огъване;
 • дрелка;
 • ръчна бормашина;
 • чук;
 • нитачен пистолет (пневматичен, хидравличен или електрически);
 • линийка;
 • фалцувачна машина;
 • гаечни ключове;
 • райбер.

Отрасли, където е разпространена посочената професия

Машиностроене, авиационна промишленост, строителство, производство на дрехи и обувна промишленост и т. н., ремонтни ателиета и ателиета за услуги и т. н.

Литература

Энциклопедия охраны труда, 4 изд., МОТ, Женева, 1998, т.2, стр. 50.7 — 50-12.

Пневматические ручные инструменты. Информационный листок -392-78, пересмотрено 1978, Национальный совет по безопасности США

Требования безопасности для клепальных, лущильных молотков и молотков для жестяных работ.

B 173.8-1982. Американский институт национальных стандартов Разработано Израильским институтом охраны труда Спонсировано Национальным институтом охраны труда США.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар