Статии
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Тези информационни листове са част от Международните информационни листове за професиите.
Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес.

Кой изпълнява длъжността оксиженист?

Това е работник, който реже, оформя или скосява метални детайли или предмети, използвайки оборудване за електро-дъгово рязане.

Опасности при тази работа

 • Оксиженистът може да бъде наранен от летящи искри или частици горещ метал;
 • При електро-дъговото рязане се отделя ултравиолетово лъчение, което може сериозно да увреди здравето на оксижениста;
 • Парите от метала, на които са изложени всички оксиженисти, са опасни за здравето им;
 • Оксиженистите често пренасят тежки товари и работят в неудобни работни пози (напр. стоейки прави за дълги периоди от време). Това може да доведе до травми и с течение на времето до болки в гърба и крайниците.

Професионални опасности

Опасности, които могат да доведат до трудови злополуки:

 •  травми (изгаряния), предизвикани от искри или горещ метал, попаднали в гънките на навити ръкави, маншети на панталони или в работните обувки;
 • удар от електрически ток при повишена влажност (например обилно изпотяване или повишена влажност на въздуха) и контакт с наелектризирани метални парчета;
 • пожар или взрив поради екстремни температури (над 10 000 F) при контакт на искри от извършваната заварка с горими материали (като бензин, масла, бои, разредители, дърво, картон, хартия, ацетиленови бутилки, кислородни бутилки);
 • падане при работа на стълби, на височина или ограничени пространства;
 • наранявания на очите и лицето от летящи парчета или капки разтопен метал, течни химични вещества, течни киселини и основи или газове и пари.

Физичен риск

 • експозиция на високи нива на шума от оборудването за електро-дъгово заваряване, източници на захранване или самия процес;
 • експозиция на ултравиолетово лъчение, причиняващо кожни изгаряния и рак на кожата. „Оксиженното (електроженно) осветяване“ (краткотрайно излагане на ултравиолетово лъчение) може да причини временна слепота или оток и сълзене на очите;
 • катаракти от хронично излагане на ултравиолетово лъчение;
 • възпаление на белия дроб поради горещина и ултравиолетово лъчение.

Химичен риск

 • експозиция на метални пари. От цинковите пари се причинява „желязна“ треска (заболяване с подобни на грипа симптоми);
 • бронхити и белодробни фибрози от метални пари и дим;
 • възможна е експозиция на магнезий, кадмий, екраниращи бази (аргон, хелий, въглероден диоксид), хром, никел, стомана и други метали;
 • пулмонална гронуломатоза, предизвикана от хронична експозиция на берилий.

Биологичен риск

Не е идентифициран специфичен биологичен риск за тази професия.

Ергономични, психосоциални и организационни фактори

 • болки в гърба и други мускулно-скелетни проблеми, причинени от преумора поради стоене прав за дълги периоди от време, изкълчвания и навяхвания при вдигане на тежки уреди или метални изделия и схващания при продължителна работа в изправена, легнала поза или с изпънати над главата ръце.
 • ставни болки в китката, лакътя и раменната област поради извършване на повторяеми монотонни движения при подаване на материал.

Мерки за предотвратяване на опасностите

 • Винаги да се носи защитна маска или шлем за предпазване от ултравиолетовото лъчение. Ако приложението на локална аспирация е неподходящо, да се използват респиратори. Да се използва защитна престилка за предпазване на тялото и дрехите от горещи пръски метал или искри. Да се използват негорими защитни ръкавици;
 • Да се осигури съхранението на горими и лесно запалими материали с подходяща опаковка и помещения извън работната зона;
 • Преди качване на преносими стълби или скелета, съоръженията трябва задължително да се огледат за повреди. Да не се използват стълби и скелета, поставени в неустойчиво положение или преносими стълби с хлъзгави стъпала;
 • Да се осигури ефективна принудителна вентилация за избягване на замърсяването на въздуха на работното място, ако е необходимо да се осигури и локална аспирация;
 • Да се въведе и да се следи за прилагане на физиологичните норми за работа с тежести и правилата за повдигане и пренасяне на тежести. Да се осигури използването при повдигане и пренасяне на тежести на помощно механично оборудване;
 • Да се изберат работни обувки, които да осигуряват максимален комфорт при продължително стоене прав. Ако това е възможно, работните обувки да се изработват за всеки работник персонално. Да се осигурят постелки за намаляване на умората на краката;
 • Да се въведе физиологичен режим на почивка, да се избягва пренатоварването на китките, рамената или други части на тялото, ако вече са се появили болки в тях. Да се проведе консултация със специалист по трудова медицина.

Синоними

Оксиженист, електроженист, заварчик, оператор газово заваряване (рязане), оператор електродъгово заваряване (рязане).

Определение и/или описание

 • Реже, обрязва и скосява метални детайли по размери, контури или фаски, определени в подробни планове, заявки или чертежи, използвайки оборудване за елекродъгово или газово рязане.
 • Подава заготовка на работния плот или към захватите, или с кран, или повдигач.
 • Подбира необходимите електроди, дюзи, ел. захранване или газови бутилки под налягане съобразно дебелината и състава на метала и работните карти и схеми, и записи от предишни операции.
 • Поставя електродите или газовите дюзи на държачите.
 • Свързва захранващите кабели за получаване на нужния поляритет.
 • Прокарва електрическата дъга или пламъка по линията на рязане.
 • Може да отрязва парчета или вертикални разрези и да прогаря дупки и отвори.
 • Може да използва държач с два електрода.
 • Може да реже без газова дюза.
 • Може да използва негорим волфрамов електрод или газове, като хелий или въглероден двуокис.
 • Може да използва лазерен резач или газова горелка.

Родствени и по-тясно специализирани професии

Може да носи название според вида на режещите инструменти (оксиженист) или от операцията – заварчик или резач, може да носи название от вида на метала, който обработва. Може да се назовава оператор термично рязане и т. н.

Изпълнявани операции

Регулира; анализира (повреден материал); сглобява; свързва (детайли); заварява; запоява; затяга; почиства (оборудване); свързва (маркучи); изчертава (детайли); реже; проучва (цилиндри и др.); захранва (машини); топи; насочва (електроди); нагрява; вкарва (електроди); проверява (материали); изолира; съединява; поддържа; разтопява; наблюдава (процеси); оперира; планира (задачи); разполага; регулира (процеси); регулира; скосява (метални детайли); подсигурява; подбира; настройва (оборудване); запоява с мек припой; почуква (електроди); изпитва (оборудване); оформя; завърта (потенциометри и лостчета); почиства; заварява.

Използвани инструменти и оборудване

 • електроди;
 • държачи за електроди;
 • оксижен;
 • електрожен;
 • компресори;
 • фидер;
 • полуавтоматичен фидер;
 • автоматичен фидер (подавач);
 • автоматизирани системи;
 • производствени пистолети;
 • горелки и друго оборудване.

Отрасли, където е разпространена посочената професия

Металообработващи предприятия, производство на климатици, авиационна промишленост, строителство на мостове и метални конструкции, приборостроене, автомобилостроене, строителство промишлено и гражданско, конвейерно производство, електроника, атомна енергетика, тръбопроводи, корабостроене, космическа промишленост, производство на транспортни средства, производство на контейнери.

Забележки
Няма

Литература
Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, 4th Ed., ILO, Geneva, 1998, Vol. 2, p. 49.6, 49.17 (See also information on welding and welders in various chapters).
Adams, R.M.: Occupational Skin Diseases. Saunders Co., Philadelphia, 1990, p. 673 - 675.

ВИЖТЕ ОЩЕ И:

Заваряване и рязане на металите – газокислородно

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар