Тези информационни листове са част от Международните информационни листове за професиите.
Информационните листове изброяват в стандартизирана форма различните опасности, на които са изложени работещите при нормално протичане на работния процес.

Кой изпълнява длъжността майстор на неметални покриви?

Това е работник, чиято основна трудова функция се състои в изграждане на нови и препокриване и ремонт на стари покриви с неметални материали – асфалт, битум, воалит, промазана мушама, керемиди, шиферни плочи, дърво и т. н.

Опасности при тази работа

  • Покривните работници обикновено работят на височина. Могат да паднат и да получат сериозни травми или да загинат;
  • Често работят с горещи материали и инструменти. Могат да получат сериозни изгаряния;
  • Често използват остри материали и инструменти и могат да получат травми от тях
  • Често работят на открито на слънце или при лоши атмосферни условия. Това може да предизвика появата на здравни проблеми.

Професионални опасности

Опасности, които могат да доведат до трудови злополуки:

 • Паданe от покриви при качване и слизане от тях е най-сериозната опасност за тази професия;
 • удари от падащи парчета от самия покрив, празни опаковки или отломки;
 • изгаряния, предизвикани от използването нагревателно оборудване, почистване с гореща пара или въздух, топене или горещо съединяване;
 • изгаряния от горещ битум, асфалт или открит огън за топене на битума;
 • удар от електрически ток, предизвикан от директен или индиректен допир до неизправно електрооборудване (особено преносими електроинструменти), кабели, проводници и т. н.;
 • удар от електрически ток, предизвикан от контакт с въздушни електропроводници;
 • порязвания на остри краища на керемиди, режещи инструменти и т. н.;
 • травми (особено на очите), предизвикани от летящи трески или други отпадъци;
 • опасност от взрив и пожар от газови битумни бойлери, нагревателни уреди, горелки и преносими газови (LPG) бутилки.

Физичен риск:

 • продължително излагане на ултравиолетови лъчи при постоянна работа на слънце;
 • излагане на прекален шум от механично оборудване (дрелки, чукове, пили и т. н.);
 • излагане на влияние на обкръжаващата среда и действието на атмосферните условия (висока или ниска температура на въздуха, дъжд, влага, вятър), водещи до остри заболявания (настинки, топлинен удар) или хронични болести (ревматизъм и т. н.).

Химичен риск:

 • контакт с разтворители, вещества за запълване на шевове;
 • контакт със смоли;
 • контакт с естествени (по-специално азбест) и изкуствени минерални влакна;
 • контакт с частици прах при механични операции (резка, пробиване, стриване и др.), при работа с керемиди, листове и т. н.

Биологичен риск:

 • кожни реакции при контакт с екскременти на птици и гризачи;
 • различни въздействия върху здравето при контакт с паразити, обитаващи птичите гнезда.

Ергономични, психосоциални и организационни фактори:

 • мускулно-скелетни травми, предизвикани от неудобна работна поза (включително продължително стоене на колене, работа в наведено положение и т. н.);
 • пренатоварване и пренапрежение при придвижване на тежки и/или обемисти предмети, например контейнери с асфалт и битум, палета с керемиди, връзки с листове покривни материали, тежки инструменти и т. н.;
 • психологични проблеми, свързани с продължителни стресови ситуации, страх от височина, убеждение за нужда от скриване на този страх, както и опасение, че колегите и ръководителите ще сметнат работещия за прекалено предпазлив;
 • проблеми и конфликти, предизвикани от липса на сътрудничество между самите работници.

Мерки за предотвратяване на опасностите

 • Преди качване на преносими стълби или скелета, съоръженията трябва задължително да се огледат за повреди. Да не се използват стълби и скелета, поставени в неустойчиво положение или преносими стълби с хлъзгави стъпала;
 • При работа на покривите да се ползват нехлъзгащи се обувки и подходящи средства за колективна защита и лични предпазни средства за защита от падане (сбруя, предпазни колани, парапети, капаци и т. н.);
 • Да се носят термозащитни ръкавици за избягване изгаряния от горещи смоли, открит огън и т. н.;
 • Преди използване на електрооборудването да се провери неговата безопасност. Неизправното или вероятно неизправното оборудване да бъде проверено и ремонтирано от специалист-електротехник;
 • Да се носи подходящо работно облекло и шапки за защита на кожата и главата от силна слънчева светлина;
 • Да се носи подходящо работно облекло, осигуряващо защита от неблагоприятни атмосферни условия при работа на покриви;
 • Да се използва респиратор при контакт с пари от битум, прах и азбест и т. н.;
 • Да се въведе и да се следи за прилагане на физиологичните норми за работа с тежести и правилата за повдигане и пренасяне на тежести. При повдигане и пренасяне на тежести да се осигури използването на помощно ме­ханично оборудване.

Синоними

Покривджия, покривен работник.

Определение и/или описание

 • Покрива покривни конструкции с различни покривни материали с изключение на метални листове, например шинди или други листови материали, асфалт, дребна минерална насипка и воалит, за да се защити покрива от дъжд.
 • Обрязва воалит, промазана хартия или мушама по размер, използвайки нож или ножици и с помощта на гвоздеи или скоби я прикрепва към покривната конструкция така, че да се създаде основа за покривния материал.
 • Изравнява покривния материал по края на покрива поставя напречно със застъпване следващите слоеве, бележи разстоянието на застъпването с креда, тебешир, шаблон или резач.
 • Скрепва положените листове към покрива с асфалт, цимент или гвоздеи.
 • Пробива отвори в покриващите пластини, плочи, керемиди, теракота или дървени летви, използвайки шило и чук.
 • Реже ленти от листова ламарина и ги монтира в ъглите образувани от стени, отдушници или пресичащи се покривни повърхности.
 • При полагане на асфалт, смоли или минерални насипки разлива и размазва горещ асфалт или смола върху основата на покрива.
 • Полага със съответно редуване определен брой слоеве горещ асфалт или смола и промазана хартия или мушама, докато покривното покритие не достигне определените параметри.
 • Разхвърля минерална насипка или чакъл върху горния слой с гребла или твърда метла.
 • Може да сглобява и прикрепва към мертеците готовите покривни секции.
 • Работи с неметални покривни материали, като керемиди, шифер, тръстика и т. н.
 • Може да разглобява изцяло или частично стара покривна конструкция и да почиства отпадъците.
 • Може да монтира, напасва и поправя различни метални елементи, напр. водосточни тръби, улуци, подпори и ламаринени ленти и т. н.
 • Може да работи на плоски, скосени или куполообразни покриви в нови или стари сгради.

Родствени и по-тясно специализирани професии

Майстор на покриви – азбест, майстор на покриви – шифер, майстор – керемиди и теракота, майстор – летви и т. н. (съгласно типа на покривния материал); майстор на метални покривни конструкции, работник покривджия.

Изпълнявани операции

Изравнява, използва, прикрепва, връзва, циментира, проверява, качва се, монтира покрив, реже, разглобява, събира отпадъци, пробива, свързва, градуира, стрива, кове, повдига, укрепва, изолира, съединява, товари, разтоварва, измерва, размазва, придвижва, заковава с пирони, налага, разлива, разнася с гребло, поправя, покрива с мушама, пили, запечатва, скрепва, изправя, разковава, изолира, напасва, фиксира, пробива отвори.

Използвани инструменти и оборудване

 • дрелка;
 • бормашина;
 • измервателни уреди;
 • чук;
 • тесла;
 • нож;
 • метла;
 • подемни средства (лебедки, подемници и т. н.);
 • лични предпазни средства (колан, дъски за пълзене, сбруя, предпазна мрежа, устройства за омекотяване на удара, каски и т. н.);
 • шило;
 • гребло;
 • макари;
 • пили;
 • триони (бичкии);
 • лопата;
 • степлер (апарат за съшиване скоби) механичен;
 • горелка;
 • стълба.

Отрасли, където е разпространена посочената професия

Строителство, обслужване и ремонт на сгради

Забележки

 1. Повечето опасности са еднакви за работниците на метални покривни конструкции и от неметални материали. Но различията в свойствата на използваните покривни материали и в методите на обработки (специално заваряването и рязането за майстора на метални покривни конструкции) оправдават разглеждането им като две отделни професии.
 2. Паданията от покриви са причина за почти 20 % от смъртните трудови злополуки в строителството. Макар мнозинството от жертвите да са майстори на покриви, значителен е и делът на тези работници, които само инцидентно са заети на работни места, където се извършват покривни работи: общи работници, помощни работници, селскостопански работници, живеещи или собственици на жилищни сгради и т.н.
 3. Потвърдено е, че азбестът и въглищната черна смола предизвикват онкологични заболявания (съгласно IARC). Контакт с влакна на азбест може да се появи при разрушаване, препокриване и ремонти на стари покриви, нап­равени от азбестови плоскости или при обработка (нарязване и пробиване) на нови азбестови плоскости.

Ръководство за оценка на риска от подхлъзване и падане от височина

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар