Добра практика за превенция на мускулно-скелетни смущения: преустройство на седалката на оператор на кран *

Източник: Европейска кампания 2007 "Облекчете товара". Информационен пакет.

Кранистите в една голяма фирма за рециклиране в Германия се оплакваха от болки във врата, раменете и горните крайници. Те работеха в кабина на върха на затворен ров, където отпадъците се изсипваха от камиони, и седяха на обикновена въртяща се седалка, използвайки лостове за управление на грайферен кран за смесване и пренасяне на отпадъците към барабана за изгаряне.

sedalka-1Оплакванията започнаха, когато кранистите бяха преместени временно на друг обект. От BGFW (Вerufsgenossenschaft der Gas, Fernwärme- und Wasserwirtschaft), задължителният орган за застраховка от злополуки в газовата, отоплителната и водната индустрия, бе поискано да идентифицира причината за мускулно-скелетните смущения, и оттам бе отправена покана към Браншовия институт за охрана на труда BGIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz) да извърши необходимите проучвания.

Бяха направени измервания на работните места с помощта на CUELA, експертна система, използвана успешно на различни работни места за записване и оценка на местните фактори, причиняващи МСС.

Измервателната система се състоеше от датчици и миниатюрен компютър, прикрепени към облеклото на работниците. Различните движения на тялото/ставите бяха измервани непрекъснато при висока честота (50 Hz) в течение на една смяна и записани в картова памет.

Работниците, носещи измерителната система, можеха да извършват своята работа по обичайния начин. Измерванията бяха допълнително документирани на видеозапис, като позата бе изобразена с помощта на триизмерна компютърно анимирана фигура.

Изследваните работни места изглеждаха идентични; организацията на работата, сменният график, работната среда и задачите бяха едни и същи. Разликата беше установена в положението на седалката на кранистите и тъкмо това бе причинило проблема.

Нерегулируемата седалка и нейните инструменти са били проектирани за работа в изправено положение, така че работата в крайно наклонено положение е довела до неблагоприятни пози на ръцете. Седалката бе преустроена, за да се подобри позата, така че сега тя може да се накланя напред постоянно, като се регулира от краниста, както е показано на долната фигура.

sedalka-2

Въздействието на новата седалка показа значително подобрени пози на кранистите, реално подобрение на работната ситуация и рязък спад на МСС.

МСС на врата и раменния пояс са проблем в голям брой различни сектори в цяла Европа. Този метод може да бъде пренесен в подобни работни места; например там, където зрителното поле е под работника, какъвто е случаят с кранисти на пристанищни съоръжения.

Лице за контакт: Дирк Дитчен (Dirk Ditchen), Браншови институт за охрана на труда
(Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz — BGIA)
електронна поща: Dirk.Ditchen@hvbg.de

Вижте още и:

Презентация „Мускулно-скелетни смущения и ергономия“

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар