Добра практика за превенция на МСС: физически упражнения при данъчни служители

Уврежданията на горните крайници и врата са често срещани сред жените, които работят с компютър. Тъй като използването на компютри на работното място се увеличава, това е един задълбочаващ се проблем, но сравнително малко се знае за превенцията и значението на физическите упражнения за облекчаване на уврежданията на врата и раменния пояс.

Наблюдава се обща тенденция за свързване на физическата дейност с подобряване на здравето, но знанията за мускулно-скелетното здраве са ограничени. Данъчните служители в Дания проявиха интерес към участие в едно проучване. Въпреки че фирмата предлагаше възможности за физически упражнения, много малко се правеше чрез обучение и инструктаж.

Общият подход включваше по-добра информираност на високите нива на организацията, връзка с различните местни работни клонове и финансиране на външни програми за обучение и инструктори.

Въпросници бяха изпратени на 2 163 работници; 862 проявиха интерес да участват, а 616 работници взеха действително участие в проучването.

Участниците бяха разделени в три групи със съответните инструктори за:

  • общи физически дейности като гимнастика, ходене, разходка и пр.;
  • силови тренировки за областта на горните крайници и врата; и
  • информация за насърчаване на здравето.

Компанията спонсорира всеки от участниците да извършва физически дейности един час седмично през работно време в течение на една година.

Основният проблем беше, че работниците не намираха време в работните часове да участват в програмите за физически дейности, въпреки че техният работодател им бе отпуснал един час седмично за цяла година.

Необходими са промени в културата на работното място, за да може да се реализира пълната полза от програмите за физически упражнения.

Подкрепа беше оказана от ръководството на компанията и служителите рядко проявяваха враждебност, въпреки че някои отделни хора се опитаха да бойкотират проекта, но тези възражения бяха преодолени чрез обсъждания на четири очи.

Резултатите от проекта показаха, че участниците бяха много доволни, особено в групата, в която имаше най-голям брой часове на инструктора; силовите тренировки увеличиха силата на раменните мускули и намалиха уврежданията на врата.

В програмата за силови тренировки бе постигнато намаляване на проблемите с врата, докато по-общите физически упражнения не бяха толкова успешни. В своята цялост проектът бе оценен като успешен.

Упражнения с продължителност само 20 минути, три дни в седмицата, успяват да намалят свързаните с врата оплаквания на работещите с компютър. Тези знания могат да се използват във всички държави-членки на ЕС.

Източник: Европейска кампания 2007 "Облекчете товара". Информационен пакет.


ВИЖТЕ ОЩЕ И:

Комплекс разтягащи упражнения – грижа за гърба

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар