Основни рискове в строителството и мерки

Някои от основните рискове в строителството са свързани с падане от височина, изкопни работи, физическо натоварване и пътищата за придвижване и транспортиране.

Какво трябва да се има предвид и какво може да се направи ще намерите в тази статия.

Средства за защита от падане от височина

Падане от високо е най-обикновената причина за смърт и злополуки на строителни работни обекти. Рискът за падане трябва да е предотвратяем. Ако има разлика в нивата по-голяма от два метра по правило е необходима някаква форма за обезопасяване.

Предпазни парапети, работни платформи и кошове, скелета или подобни средства се използват на първо място.

Защита може да е необходима и на по-малки разлики в нивата като например над вода или наличие на остри предмети отдолу.

Парапетите трябва:

  • да са стабилно закачени;
  • да са най-малко един метър високи
  • да имат горно и средни перила и запънка в основата.

Може да са изработени и по друг начин, но трябва да осигуряват най-малко еквивалентна защита.

При работа на покрив обикновено трябва да има защитни парапети или друго оборудване, което осигурява съответното обезопасяване. Парапетите се монтират на долния край на покрива или на скеле, което завършва точно под долния край. Може да са необходими подсилени перила за да издържат човек плъзнал се по стръмен покрив.

Ако не може да се инсталира стабилна защита трябва да се използва лично оборудване със защитни ремъци за обезопасяване от падане. Колан през кръста може да причини големи наранявания и не трябва да се използва.

Въжето се връзва към някое стабилно съоръжение на покрива. Връзките се проверяват за сигурност. Ако не може да се привърже въжето към стабилно съоръжение то се превърта около стабилно закачено съоръжение и се държи опънато от друг човек.

Предпазване от падане от високо

Може да има риск от пропадане на места, които нямат достатъчно носещ капацитет. Те трябва да се оградят. Ако все пак е необходимо да се работи върху такава площ, трябва да се използва специална защита.

При някои работи е добре да използва зашитна мрежа. Важно е компетентно лице да провери мрежата и монтирането и преди тя да се използва.

Ако някой трябва да работи повече от четири часа върху малка площ на покрив с наклон по-голям от 1:4, трябва работната площ да е хоризонтална.

Защитните каска и обувки обикновено трябва да се ползват. Понякога са необходими и защитни очила, шумозаглушителни наушници и ръкавици.

Защитна мрежа

Тежки вдигания и неправилни положения при работа натоварват човешкото тяло

Работата в строителството често е тежка и натоварва човешкото тяло. Затова трябва да има оборудване за вдигане и транспортиране на строителен материал. Машините и инструментите трябва да са ергономично оформени.

vdigane

Да се работи на стълба по-дълго време не е добре за тялото. Стъпването върху равна повърхност, което например се постига при ползване на вдигаемоспускаеми платформи, дава възможност за по-добра работна стойка на тялото.

Мускулите на тялото трябва да могат да се възстановят след натоварване. Трябва да се избягват едностранните натоварвания на мускули посредством вариране в работния процес.

Маршрути за движение и транспортиране

На строителните участъци трябва да са подсигурени безопасни места за минаване като например стълбище или рампа между различни етажи. При разлика в нивата по-голяма от десет метра трябва да има асансьор, при чиято липса работещия е принуден да ходи много пъти по стълбището.

При наличието на автомобилни пътища на работния учaстък трябва да се подсигури достатъчно разстояние за безопасност или или да се поставят защитни съоръжения.

Транспортирането между различни етажи трябва да се извършва така, че да не е необходимо да се махат парапети или други обезопасителни съоръжения.

Ако това не е възможно, транспортът трябва да се извършва посредством приемателен mостик, товарни отвори във фасадата, рампи или специални транспортни системи.

marshruti

Складиране

Сериозни злополуки могат да се случат, ако складиран строителен материал се задвижи поради например силен вятър. Затова е важно материалите да се стабилизират. Понякога може да е необходимо и строителите да са предпазени от вятър и студ.

stabilizirane

Участъци, в които има риск за падащи предмети се ограждат и маркират. Ако все пак те трябва да се посещават е необходим обезопасяващ покрив.

Изкопни работи

Изкопните работи се планират така, че земната площ да не се излага на по-силен натиск от този, който може да понесе. Ако е необходимо трябва да се обезопаси срещу свличане. Проверява се за кабели или опасни вещества в земята и дали няма риск машини да пропаднат в изкопите. Движението на МПС трябва да е на достатъяно разстояние от шахтите.

Минаването на МПС до работните участъци е риск. На първо място трябва движението да се отбие. Работещ на участък, който не е отделен от движението на МПС рябва да носи сигнално облекло със светлоотразителни ленти.

Източник: Разработка на Съвет за условията на труд (Arbetsmiljöverket) - държавната институция на Швеция за инспекция в областа Условия на труд.

📖Още по темата

🔗 Въпросник на Инспекция по труда "Строителна площадка"
🔗 Илюстрирано ръководство с добри практики в строителството
🔗 Чек-лист за документация по ЗБУТ на строителен обект
🔗 Инструкции за безопасна работа в строителството

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар