Ръководство за организация на безопасната експлоатация на подвижни работни площадки

В тази процедура ще разгледаме всички необходими стъпки за осигуряване на безопасната експлоатация на подвижни работни площадки, включително какви задължителни документи трябва да имаме, с които доказваме изпълнение на нормативните изисквания.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Нормативна база
 2. Имаме ли и какви подвижни работни площадки
 3. Досие на подвижната работна площадка
  • Инструкция за експлоатация от производителя
  • Декларация за съответствие. Кога не се изисква декларация?
  • Как да разпознаем подвижна работна площадка, която не съответства на европейските изисквания?
  • Инструкция за работа
  • Сменен дневник
  • Ревизионна книга
 4. Определяне на отговорно лице
 5. Писмен договор за поддръжка. Какви задължения има лицето, което извършва поддръжка?
 6. Регистрация пред орган за технически надзор. Технически прегледи и проверки.
 7. Възлагане на управлението на подвижните работни площадки.
  • За кои подвижни работни площадки се изисква правоспособност?
  • Как да организираме обучението?
  • Първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията
 8. Задължения на лицата, които управляват подвижните работни площадки
 9. Основни опасности при работа с подвижна работна площадка
 10. Трябва ли да се използва сбруя в работната платформа?
 11. Наемане на подвижна работна площадка
 12. Спасителен план

Нормативна база

Основните изисквания за безопасната експлоатация на подвижни работни площадки са посочени в Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (НБЕТНПС)

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар