В тази процедура ще разгледаме изискванията за осигуряване на безплатна храна за работещите при специфични условия на труд - как се определят работещите, които имат право на безплатна храна и/или добавки, каква е стойността и вида на храната, при какви други условия има изисквания за предоставяне на безплатна храна.

Нормативни изисквания за осигуряване на безплатна храна

Първичното изискване за осигуряване на безплатна храна е в чл. 285 на Кодекса на труда, който гласи следното:

Чл. 285. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г.) (1) На работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда, работодателят осигурява безплатна храна и/или добавки към храната.

Подробните изисквания са описани в Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

По прилагане на наредбата бяха обнародвани и специални указания: Указание № ПК 25-3 от 31.08.2006 г. за прилагането на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Има и други нормативи, които изискват или дават право да се предоставя безплатна храна, като тях ще ги разгледаме в края на процедурата:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “Процедура: Осигуряване на безплатна храна за специфични условия на труд”

 1. Здравейте,
  за работещи по обекти на “Синя зона” могат ли да получават топли напитки през студен период по чл.294 КТ.
  Те не са през цялото работно време навън , но имат обслужжване на автомати, погрешно паркирали коли.Предвижването им е с автомобил.
  Тъй като са общинско предприятие, техният работодател може ли да се възползва от това правило.Искат в Общината нашето становище.
  Прави ли ще сме , ако сме съгласни.и ги подклепим?В оценката риска има и работа на открито , но то не е повече от половината от работното време

  • Здравейте, госпожо Петрова,
   Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители, т.е. по мое мнение не може да се дават топли напитки само на служителите на “Синя зона” с основание чл. 294 КТ.

   Според мен, въз основа на оценката на риска, е възможно да се дават на основание чл. 21, ал. 2, т. 9 от Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места във връзка с чл. 72 от Наредба 7/1999 г.

   Чл. 21. (1) Работодателят е длъжен да разработи и приложи технически и/или организационни мерки за защита на работещите, когато:
   2. при оценката на риска по чл. 20, ал. 2 се установи, че съществува риск от слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване и др.
   (2) Мерките по ал. 1 могат да включват:
   9. достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;