Въпросник на ИТ “Специална закрила на лица с намалена работоспособност”

Специална закрила Чек-листове
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (1)

В този въпросник за самоконтрол на Инспекция по труда ще намерите 18 въпроса, чрез които да оцените съответствието с нормативните изисквания, свързани с трудоустрояване на работеници и служители.

Във въпросника сме посочили съответните нормативни изисквания и препратки към налични процедури, указания и примерни документи в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар