Декларация от родител /попечител/ настойник за искане на разрешение за наемане на непълнолетно лице

Нормативно основание: чл. 6 на Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години

Чл. 6. Работодателят е длъжен да уведомява лицата, ненавършили 18 години, и техните родители или попечители за:
1. възможните рискове в работата;
2. мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Забележка: Няма конкретно нормативно изискване за изготвяне и подписване на декларация от родителя/ попечителя за уведомяването. Декларацията обаче е един от документите, които се изискват за представяне в инспекция по труда заедно с искането за издаване на разрешение за наемане на непълнолетно лице.
Няма конкретен образец, изискван от Инспекцията по труда.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар