ЗБУТ НОРМИ И ПРАКТИКА

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА е уникален продукт, създаден и поддържан от експерти по безопасност и здраве при работа.

Тук събиране добри практики, процедури стъпка по стъпка, образци на документи, приложима нормативна база по безопасност и здраве при работа, електробезопасност, съоръжения с повишена опасност и пожарна безопасност.

Процедурите и образците са разработени от нас и споделяме нашия солиден опит като експерти и одитори.

Само от нас получавате анализ на промените в нормативните изисквания с указания за прилагането им!

Избери своя абонамент


Ето какво получaвате със ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Информационната система е лесна за използване, без излишно претрупване, с изчистен дизайн и подредба, така че лесно да откривате това, което Ви е необходимо.

Системата е разделена на две нива:

Ниво 1: Нормативна база, съдебна практика, анализ на промени

В това ниво ще намерите актуални текстове на международно, европейско и българско законодателство в областта на безопасност и здраве при работа, включително правилници по безопасност на труда, които ще намерите единствено в нашата информационна система.

Как ще ми бъде полезно?

Освен актуалните текстове, в това ниво ще откриете указания на МТСП и други държавни институции относно прилагане на нормативните изисквания по ЗБУТ и подбрана съдебна практика.

ЕДИНСТВЕНО само от нас: получавате до 3 дни от обнародването на промяна в нормативните изисквания по ЗБУТ уведомление по имейл с анализ от експерт в областта на здравословни и безопасни условия на труд.

От уведомлението научавате:

- какво е новото (има ли наистина нещо ново или просто е сменено името на министерството);

- трябва ли да направите нещо (актуализиране на документи, изготвяне на нови, въвеждане на нови дейности, информиране на отговорни лице и пр.) и указания за извършването.

 

Ниво 2: Библиотека за експерта по ЗБУТ

Ниво 2 съдържа подбрана информация и добри практики в областта на здраве и безопасност при работа, както и специално разработени от нас процедури "стъпка по стъпка" за организация на дейностите по ЗБУТ, образци на фирмени документи, инструкции за безопасна работа, презентации и др.

Ниво 2 включва достъп до ниво 1!

Как ще ми бъде полезно?

В това ниво разполагате с готова систематизирана информация и документи, които може да приложите веднага. Спестявате време за търсене, подреждане и осмисляне на нормативните изисквания.

Като абонат разполагате с достъп до добри практики и конкретни примери за контрол, превенция и организация на дейностите по здраве и безопасност на български език!

ОЩЕ от нас: В това ниво имате достъп и до нашия специален раздел "Опасни химични вещества и смеси".

ИЗБЕРИ СВОЯ АБОНАМЕНТ

 С всеки ГОДИШЕН абонамент получавате още:

БЕЗПЛАТНО по куриер (за наша сметка) книгата "Наръчник за обучение на членовете на КУТ и ГУТ" (230 стр.) !
→ Участие без ограничение на броя обучаеми в безплатните обучения "Основи на Безопасността и здравето при работа" на Otgovori.Info
→ До 50 % Отстъпка при участие в присъствените обучения на Otgovori.Info

НИВО 1

НИВО 2

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Безопасност и здраве при работа, електробезопасност, пожарна безопасност, съоръжения с повишена опасност.

§ Международно право
§ Европейско законодателство
§ Българско законодателство
§ Правилници по безопасността на труда
§ Официални указания на институции
§ Съдебна практика

АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЗБУТ И УВЕДОМЯВАНЕ ПО E-MAIL
Следим промените  в нормативната база, анализираме ги и ви изпращаме уведомление за необходимите действия

ДА ДА
БИБЛИОТЕКА ЗА ЕКСПЕРТА
Всичко на български език!

⇒ Ръководства и добри практики
⇒ Методики за оценка на риска
⇒ Инструкции за безопасна работа
⇒ Чек-листове за контрол
⇒ Процедури по организация на дейностите "стъпка по стъпка"
⇒ Образци на фирмени документи
⇒ Презентации
⇒ Специализирани статии

МОДУЛ "ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ"

НЕ ДА
3 месеца
27,60
с ДДС
12 месеца
94,80
с ДДС
3 месеца
50,40
с ДДС
12 месеца
166,80
с ДДС

ЗАЯВИ НИВО 1

ЗАЯВИ НИВО 2