Как да намеря това, което ми трябва

Как да намеря това, което ми трябва

В ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА можете да потърсите необходимата Ви информация по няколко начина:

⇐ 1. По вид на документа (образец, презентация и пр.) - използвайте менюто вляво.

2. По тема или бранш: в този случай изберете темата от съдържанието вдясно

3. Чрез търсачката на сайта, като кликнете на лупичката горе в менюто и напишете какви ви интересува.

4. По ключова дума - вижте списъка в тази страница или използвайте указателя тук като кликнете на началната буква, за да видите всички ключови думи.

Указател по ключови думи

Указател по бранш

01. Растениевъдство животновъдство и лов 02. Горско стопанство 03. Рибно стопанство 10. Производство на хранителни продукти 11. Производство на напитки 12. Производство на тютюневи изделия 13. Производство на текстил и изделия от текстил - без облекло 14. Производство на облекло 15. Обработка на кожи - производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 16.Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк и на изделия от слама и материали за плетене 20. Производство на химични продукти 21. Производство на лекарствени вещества и продукти 22. Производство на изделия от каучук и пластмаси 23. Производство на изделия от други неметални минерални суровини 24. Производство на основни метали 25. Производство на метални изделия 28. Производство на машини 31. Производство на мебели 36. Събиране пречистване и доставяне на води 38. Събиране и обезвреждане на отпадъци - рециклиране на материали 45. Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети и техническо обслужване и ремонт 47. Търговия на дребно 49. Сухопътен транспорт 50. Воден транспорт 51. Въздушен транспорт 53. Пощенски и куриерски дейности 56. Ресторантьорство 79. Туристическа агентска и операторска дейност и други дейности свързани с пътувания и резервации 80. Дейности по охрана и разследване 84. Държавно управление 85. Образование 86. Хуманно здравеопазване 96. Други персонални услуги - пране-химическо чистене-фризьорство-погребения-поддържане на добро физическо състояние B. Добивна промишленост D. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива F. Строителство Железопътен транспорт МВР и Министерство на отбраната