Тълкувателно решение 8/2013 – включват ли се в работното време почивките за хранене при работа на смени

1. При работа на смени/дежурства/ включват ли се в работното време нормативно определените почивки за хранене?
2. Как се изчислява извънредният труд при тримесечно сумирано отчитане на работното време, ако в съответния тримесечен период работникът или служителят е ползвал отпуск, независимо от продължителността и вида му?


ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ
8/2013
гр. София, 14 ноември 2014 год.
Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на
Гражданска колегия, в съдебно заседание на 30 октомври 2014 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на
Гражданска колегия,
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС
и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия :
КРАСИМИР ВЛАХОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛИ
на ОТДЕЛЕНИЯ: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
ТАНЯ МИТОВА
ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

1. ЖАНИН СИЛДАРЕВА
2. КАПКА ЮСТИНИЯНОВА
3. СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
4. ТЕОДОРА НИНОВА
5. ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
6. БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
7. СТОИЛ СОТИРОВ
8. МАРГАРИТА СОКОЛОВА
9. ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
10. БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
11. СВЕТЛА ЦАЧЕВА
12. ЛЮБКА БОГДАНОВА
13. ВЕСКА РАЙЧЕВА
14. ЗЛАТКА РУСЕВА
15. ДИЯНА ЦЕНЕВА
16. МАРИЯ ИВАНОВА
17. СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
18. ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА
19. СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
20. МАРИО ПЪРВАНОВ
21. ЕМИЛ ТОМОВ
22. АЛБЕНА БОНЕВА
23. СВЕТЛА ДИМИТРОВА
24. БОНКА ДЕЧЕВА
25. СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
26. ЖИВА ДЕКОВА
27. МИМИ ФУРНАДЖИЕВА
28. КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
29. ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
30. ВАСИЛКА ИЛИЕВА
31. ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
32. ОЛГА КЕРЕЛСКА
33. ЗОЯ АТАНАСОВА
34. ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ
35. ВЕСЕЛКА МАРЕВА
36. БОРИС ИЛИЕВ
37. ДИАНА ХИТОВА
38. БОЯН ЦОНЕВ
39. МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
40. ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
41. ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
42. ГЕНИКА МИХАЙЛОВА
43. ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
44. ЛЮБКА АНДОНОВА
45. ГЕРГАНА НИКОВА
46. МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря Борислава Лазарова
постави на разглеждане тълкувателно дело № 8 по описа за 2013 г. на ОСГК,
докладвано от съдията ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

Председателят на Върховния касационен съд е направил на основание чл.125 от ЗСВ предложение до Общото събрание на Гражданската колегия да постанови тълкувателно решение по следните спорни въпроси:

1. При работа на смени/дежурства/ включват ли се в работното време нормативно определените почивки за хранене.
2. Как се изчислява извънредният труд при тримесечно сумирано отчитане на работното време, ако в съответния тримесечен период работникът или служителят е ползвал отпуск, независимо от продължителността и вида му.

Общото събрание на Гражданската колегия, за да се произнесе, взе предвид следното:

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
 Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.