Съдът: Тежката реактивна депресия е нетравматично увреждане

Р Е Ш Е Н И Е № 115
гр. Сливен, 20.10.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СЛИВЕН, в публично заседание на двадесет и девети септември, през две хиляди и четиринадесета година в състав :
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

При участието на секретаря Г.Г., като разгледа докладваното от административния съдия административно дело № 83 по описа на съда за 2014 година, за да се произнесе, съобрази следното:
Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ и чл. 112, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето /ЗЗ/.

Образувано е по жалба от Д.Й.П.,***, Р.Д.П.,*** и Д.Д.Д. ***, подадена против Експертно решение № 158 от 027/12.04.2013 г. на Специализиран състав на НЕЛК по психични болести гр. София, с което се потвърждава ЕР на ТЕЛК № 466/21.03.2012 г., което не приема причинна връзка - трудова злополука по повод настъпилата смърт на Ж. И. П.

В жалбата си оспорващите твърдят, че решението е незаконосъобразно, неправилно и постановено в противоречие на материалноправни норми. Изразява несъгласие с мотивите на административния орган.

Какво е решението, което се обжалва

Твърди се, че от представените по административната преписка доказателства се налагал извода, че във връзка със смяната на ръководителя на „Дентален център – 1” ЕООД Сливен и извършваните в дружеството проверки и ревизии, здравословното и психично състояние на Ж. П. се влошило неимоверно и я довело до посегателство върху живота й. За смъртта на П. непосредствена причина бил психичният и физически тормоз от страна на новото ръководство на дружеството и проверяващата комисия от Община Сливен.

В този смисъл начинът на извършване на проверката бил единствената причина, довела съпругата на оспорващия Д.П. до състояние да посегне на живота си. Твърди се, че ТЕЛК и НЕЛК не са разбрали същността на задачата си, а именно – произнасяне относно причинната връзка-трудова злополука.

Посочва се, че НЕЛК некоректно излиза със заключение по въпроса дали злополуката е трудова или не, в противоречие със законовата уредба, като приема че съгласно Наредба за медицинската експертиза душевните заболявания не се считат за трудова злополука.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.