Допустими средства за доказване употреба на алкохол /Решение №551/15.07.2010/

Резюме: 

Употребата на алкохол може да се доказва с всички доказателствени средства в т.ч. признания и свидетелски показания.
При преценката на тежестта на нарушението трябва да се отчита и значението на употребата на алкохол за безопасността на условията на труд.

Решение №551/15.07.2010 по дело №64/2009 на ВКС, ГК, IV г.о.

Производство по чл. 290 ГПК.

Допуснато е касационното обжалване на решението на Старозагорския окръжен съд от 31.10.2008 г. по гр.д. № 666/2008, с което е потвърдено решението на Р. районен съд от 09.05.2008 г. по гр.д. № 325/2007, с което са уважени предявените искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 и 2 КТ. Обжалването е допуснато поради противоречивото разрешаване на процесуалноправния въпрос за допустимите средства за доказване на употребата на алкохол и по материалноправния въпрос за значението на употребата на алкохол за безопасността на условията на труд и за способността да се изпълняват трудовите задължения.

По повдигнатия процесуалноправен въпрос едни съдилища приемат, че употребата на алкохол не може да бъде доказана чрез изследването с уред, който не може да установи съдържанието на алкохол в кръвта, а други съдилища – че употребата на алкохол може да се доказва с всички доказателствени средства в т.ч. признания и свидетелски показания.

Правилно е второто разрешение. ГПК урежда доказването на фактите и обстоятелствата, които пораждат, променят или прекратяват граждански субективни права чрез различни доказателствени средства. Такива са свидетелските показания, обясненията на страните, писмените доказателства, заключенията на вещи лица, огледът и освидетелстването. Ограничения в начина на доказване са уредени единствено по отношение на свидетелските показания. Те са лимитативно посочени и сред тях няма правило, ограничаващо начините на доказване на извършването но нарушение на трудовата дисциплина.потребата на алкохол и степента на повлияване могат да се доказват в гражданския процес с всички доказателствени средства, в т.ч. признания на страните и свидетелски показания.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.