Алкохол по време на работа – тежест на нарушението /Решение №52/06.03.2019/

Резюме: 

Употребата на алкохол по време на работа и явяването на работа в състояние след употреба на алкохол са тежки нарушения на трудовата дисциплина. Дали са настъпили допълнителни вредни последици не е от значение за квалификацията на нарушението като „тежко”; ако такива последици има, несъмнено неговата тежест е по-голяма.

Решение №52/06.03.2019 по дело №3636/2018 на ВКС, ГК, IV г.о.

Производството е по чл.290 ГПК.

С определение № 961/ 07.12.2018 г., постановено по настоящето дело, по жалба на „ХХХ” АД е допуснато касационно обжалване на въззивно решение на Софийски окръжен съд № 237 от 25.06.2018 г. по гр.д.№ 311/ 2018 г., с което са уважени предявените от К.П.Д. против касатора искове, квалифицирани по чл.344 ал.1 т.1, 2 и 3 КТ, за признаване за незаконно и за отмяна на уволнението, извършено със заповед № 1243/ 07.09.2017 г., за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „камериерка в общежитие” и за заплащане на обезщетение за оставане без работа от 6 163,32 лв със законната лихва от 03.10.2017 г. до окончателното изплащане.

Обжалването е допуснато при условията на чл.280 ал.1 т.3 ГПК по материалноправните въпроси може ли да се квалифицира като „тежко” нарушението явяване на работа след употреба на алкохол, ако не са настъпили допълнителни вредни последици; различна ли е тежестта на нарушението, състоящо се в употреба на алкохол по време на работа в сравнение с явяването на работа след употреба на алкохол; по-тежко ли следва да се наказват извършилите такова нарушение работници, които изпълняват рискови професии, от тези, чиито трудови функции не са свързани с повишен риск.

В практиката на Върховния касационен съд вече е изяснено, че употребата на алкохол по време на работа и явяването на работа в състояние след употреба на алкохол са тежки нарушения на трудовата дисциплина. Тежестта на нарушението е различна в зависимост от вида и количеството на употребения алкохол, отражението на алкохолното повлияване върху способността да се изпълняват трудовите задължения и за безопасността на условията на труд (решение № 551/ 15.07.2010 г. по гр.д.№ 64/ 2009 г., IV г.о.).

Дали са настъпили допълнителни вредни последици не е от значение за квалификацията на нарушението като „тежко”; ако такива последици има, несъмнено неговата тежест е по-голяма. Само по себе си обаче явяването на работа в състояние на сериозно алкохолно опиянение или настъпването на това състояние по време на работа са достатъчно тежки нарушения. Това следва не само от обстоятелството, че в такова състояние трудно може да се осигури нормално протичане на производствения процес, но и поради значително увеличения риск от настъпване на трудова злополука.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.