Нетравматично увреждане по време на работа и трудова злополука

РЕЗЮМЕ

За да се квалифицира една злополука като трудова, е необходимо да са налице кумулативно предвидените в закона условия - внезапно увреждане, което е станало “във връзка или по повод на извършваната работа”, т.е. да има наличие на причинна връзка между извършваната работа и настъпилото увреждане на здравето на лицето.

Настъпилото внезапно нетравматично увреждане - мозъчен кръвоизлив, причинило смъртта на лицето, макар да е настъпил по време на работа, не е във функционална връзка с извършваната работа и не може да бъде квалифицирано като трудова злополука.


РЕШЕНИЕ
№ 60
04.10.2007 г. гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО в открито съдебно заседание на четвърти октомври две хиляди и седма година в състав:
СЪДИЯ: ВАСИЛКА ЖЕЛЕВА
Секретар: Мария Ченгелова
Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия В.Желева административно дело №61 по описа на съда за 2007 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.118 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

Образувано е по жалба на Х.Н.Х. от гр.Х., против Решение №4 от 24.04.2007 г. на Директора на Районно управление “Социално осигуряване” /РУСО/ - Х., с което е потвърдено Разпореждане №9 от 20.03.2007 г. на Инспектор “Трудови злополуки” при РУСО - Х. С последното, на основание чл.60 ал.2 от КСО не се приема за трудова злополуката, станала на 05.10.2005 г. в гр.Х. с наследодателя на жалбоподателката Н.Х.К.

В жалбата се твърди, че решението е постановено при съществено нарушение на административно-производствените правила, в противоречие с разпоредбите на КСО и в несъответствие с целите на закона.

Претендира се неговата отмяна. Развиват се съображения, че злополуката съдържала всички елементи на трудова злополука и следвало да бъде приета за такава.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.