Физиологичните почивки трябва да са включени в рамките на работния ден

Производството по делото е образувано по жалба на Г. А. П. - едноличен собственик и управител на Б. ЕООД, ЕИК[ЕИК], седалище и адрес на управление Б., [улица] чрез адв. Г. Ю. против Наказателно постановление № 01/0103109 от 03.04.2013 година на Директора на Дирекция Инспекция по труда Б., с което на жалбоподателя за извършено административно нарушение на чл. 6 ал. 2 от Наредба 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка по врема на работа и на основание чл. 416 ал 5 от КТ във връзка с чл. 414 ал 1 от КТ му е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева.

С жалбата се оспорва издаденото НП и се счита същото за неправилно, незаконосъобразно, постановено при съществени нарушения на процесуалните правила. Твърди се, че не е извършено посоченото в акта и НП нарушение. Иска се неговата отмяна.

В съдебното заседание жалбоподателят, редовно и своевременно призован, не се явява, представлява се от адв Ю., която сочи доказателства и взема становище по същество.

Въззиваемата страна, редовно призовани, не се явява представител и не вземат становище по същество.
Районна прокуратура Б., редовно уведомени, не ангажират представители, и становище по същество на делото.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.