Регламенти

Регламентът е законодателен акт на Европейския съюз, който става незабавно изпълним като право във всичко държави-членки едновременно.

Когато регламент влезе в сила, той отменя всички национални закони, отнасящи се до един и същи предмет и последващо национално законодателство трябва да бъде съгласувано с регламента.

Правната основа за приемането на разпоредби е член 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз (предишен член 249 от ДЕО).

Не намирате Регламент, който Ви трябва?

Пишете ни, ще го потърсим и включим в Информационната система по безопасност и здраве при работа ZBUT.EU НОРМИ и ПРАКТИКА.