Презентация от семинар "Контрол на метален скрап и реагиране при откриване на радиоактивен скрап", проведен през 2008 г. в Агенцията по ядрено регулиране.

Презентацията запознава с:

  • Основните нормативни актове и документи, свързани с контрола на метален скрап и реагиране при инциденти;
  • Функциите и отговорностите на компетентните държавни органи;
  • Изискванията към предприятията, работещи с метален скрап;
  • Множество примери за открити предмети;
  • Ред за реагиране: Аварийни планове (процедури); Подготовка на персонала;
  • Радиационна защита.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.