Правилник № 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 KV

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Правилник за отменяне на Правилник № 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 KV (ДВ, бр. 81 от 1971 г.)

Параграф единствен. Правилник № 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 КV (ДВ, бр. 81 от 1971 г.) се отменя.


ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ И МИНИСТЕРСТВОТО НА АРХИТЕКТУРАТА И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Обн. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 1971г., отм. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016 г.

Отменен с Параграф единствен от Правилника за отменяне на Правилник № 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върховно напрежение до 300 КV - ДВ, бр. 103 от 27 декември 2016 г., в сила от 31.12.2016 г.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящият правилник се отнася за всички медицински рентгенови кабинети и уредби в НР България и е задължителен при тяхното проектиране, строителство, съоръжаване, монтаж и експлоатация.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате