ТЕСТ „Организация на дейностите по ЗБУТ“

Внимание, за издаване на удостоверение тестът беше валиден до 16.10.2020 г. В момента можете да го използвате само за самостоятелна проверка.

Имате право на неограничен брой опити. Няма ограничение във времето за преминаване.

За да имате успешен резултат са необходими минимум 9 правилни отговора от общо 12.

Три имена
Фирма
Е-mail
1. Кое от следните е част от задължителните функции на органа по безопасност и здраве при работа?
2. Кои от следните са задачи на ОБЗР?
3. Кой задължително трябва да бъде член на КУТ?
4. Кой от следните документи задължително трябва предварително да бъде обсъден в КУТ?
5. Длъжен ли е работодателят да предостави копия на болнични листове на службата по трудова медицина?
6. Къде се определя какво ще прави службата по трудова медицина, с която имаме договор?
7. Какъв инструктаж се провежда на лицата, които ще посещават производствени звена?
8. Как се определя продължителността на началния инструктаж? (повече от един правилен отговор - отбележете всички правилни отговори)
9. За кое оборудване е необходимо да се определи със заповед длъжностно лице за съхранение на досието по чл. 10 от Наредба 7/1999 г.?
10. Коя от дейностите трябва да се извършва под ръководството на компетентно лице, определено от работодателя?
11. Кое от следните трябва да бъде документирано с протокол, съгласно Наредба 3/2001 г. (ЛПС)?
12. Трябва ли да имаме доказателства за предоставянето на ЛПС, които са за еднократна употреба, напр. ръкавици, маски и др.?

11 мнения за “ТЕСТ „Организация на дейностите по ЗБУТ“”

  • Здравейте,
   Да, имаше разминавания в синхрона с д-р Евстатиева, сигурно сме загубили тренинг покрай обстановката, ще трябва да си направим извънреден инструктаж :)

 1. Уважаеми инж. Илиева и д-р Евстатиева,

  Благодаря Ви за полезното, с практическа насоченост обучение, въпреки дистанционната му форма.
  Независимо, че беше предназначено за начинаещи, научих не едно нови неща. Благодаря ви! Вие за мен сте изключителни професионалисти в екип!
  Бих искала да ви споделя, обаче, следното мое недоумение: На теста на един -два въпроса съм отговорила правилно, а в зелено бяха маркирани, „моите“ грешни отговора, които вие сте поправили, маркирайки в червено правилните отговори.
  Но няма значение за мен. Споменавам го само, ако има значение за вас.

  Оставам ваша предана обучаваща се,

 2. Благодаря за обучението! Бяха засегнати доста въпроси за които търсех еднозначен отговор.
  Очаквам дискусията за инструктажите в края на месеца.

 3. Благодаря Ви инж.Илиева и д-р Евстатиева за усилията, които ежедневно полагате, за да ни държите в течение на всички новости в областта на ЗБУТ, както и за чудесното обучение! Очакваме и други такива срещи с Вас и колеги, които работят в областта на ЗБУТ!

 4. Д-р Евстатиева, инж. Илиева, благодаря Ви за начина, по който успявате да поднасяте материята, така, че винаги да е интересно и полезно и да провокира интереса на обучавания за нови срещи с Вас! Бъдете здрави!

 5. Благодаря за положените усилия да проведете обучението по този начин.Вашите обучения са винаги заинтригуващи и интересни, изпълнени със смисъл – полезни!!!

Вашият коментар