Осигуряване на здраве и безопасност при експозиция на шум

Процедури Шум и вибрации
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (3)

Тази процедура ще ви преведе през всички стъпки за осигуряване на здраве и бeзопасност при експозиция на шум, за да спазите нормативните изисквания.

Нормативна база

Основните нормативни актове, които определят изискванията, са:

При определени условия са налични специфични изисквания, свързани с осигуряване на допълнителен платен годишен отпуск и безплатна храна.

Експертна оценка за експозиция на шум

Шумът е нежелан звук!

Шумът е в голяма степен субективно понятие и може да бъде дефиниран като всеки звук, нежелан в конкретния момент.

На практика, когато говорим за шум в работна среда, то трябва да имаме предвид, че в нормативната база имаме нормативно установени стойности и те са ни основната отправната точка за вземане на решение за предприемане на мерки.

Когато става въпрос, обаче, за работни места с видеодисплей или нервно-психично натоварване, то тогава подходът ни ще бъде малко по-различен и ще го коментираме по-нататък.

Шумът може да бъде основно:

  • постоянен;
  • променлив;
  • прекъсващ;
  • импулсен.

Импулсният шум включва нежелани, почти мигновени (като импулс) остри звуци, например изстрел от пистолет, удар на преса, удар с чук и др. Импулсният и променлив шум имат по-неблагоприятно въздействие в сравнение с постоянния.

За да можем да идентифицираме местата с експозиция на шум, то трябва да се имаме предвид, че шумът може да бъде породен от:

  • механични взаимодействия: зъбчати предавки, лостове, чукове и др., вкл. работа на вентилатори;
  • изпускания на газове, експлозии и др. под. (например използване на пневматични инструменти);
  • движения на течност в тръби (особено на места с извивки).
  • движение на моторни превозни средства, вкл. пътно-строителни машини
  • работа с електрически и моторни инструменти.

При наблюдение на работните задачи, можете и експертно да направите първата преценка относно нивата на шум чрез т. нар. тестове за чуваемост:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар