САМО ДО 30 АПРИЛ: -22% ОТСТЪПКА И БОНУСИ на стойност 215 лв за годишен абонамент

Процедура: Застраховане за риска „трудова злополука“

С Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ се определят условията и редът за задължително застраховане за риска "трудова злополука" на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.

За да има работодателят задължение за застраховане за риска "трудова злополука", е основната или спомагателната дейност на фирмата да е в икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната.

Този коефициент се определя ежегодно в края на годината от министъра на труда и социалната политика и важи за следващата година. Актуалната заповед ще намерите в секцията Заповеди.

Работодателят няма задължение да изчислява коефициент на трудов травматизъм!

Разберете дали имате задължение за застраховане

За да разберете дали попадате в обхвата на наредбата, е необходимо да проверите актуалната заповед. Ако фирмата има основна или спомагателна икономическа дейност, която е записана в списъка, то ще трябва да извършите действия, съгласно изискванията на наредбата.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар