Трудови злополуки – разследване, деклариране, мерки

Въведение. Кога говорим за трудова злополука.

С Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки се определят условията и редът за деклариране, установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

Определението за трудова злополука е в Кодекса за социално осигуряване:

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

Трудова е и злополуката, станала с осигурен по чл. 4, ал. 1 и чл. 4а по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:
1. основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
2. мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
3. мястото за получаване на възнаграждение.

По отношение на "мястото за получаване на възнаграждение" се счита, че когато възнaграждението е преведено по банков път, то вече е получено, т.е. отиването на банкомата не влиза в описанието на тази точка.

Напомняме също,  че няма ограничение във времето колко преди или след работното време е станала злополуката, а условието само е да е по "обичайния път" до работното място или мястото за хранене.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “Трудови злополуки – разследване, деклариране, мерки”

  1. След трудова злополука е задължително провеждането на извънреден инструктаж. Самият инструктаж и програмата за него се явяват коригиращо действие!

    • Абсолютно сте прав, инж. Игнатов. В допълнение към това може да е необходима актуализация на оценката на риска (нормативно изискване).
      Разследването може дапокаже необходимост и от други мерки: обучения, обезопасяване на машини, актуализиране на инструкции за безопасна работа (напр. в частта “Извлечени от опит заключения за безопасността на оборудването) и др.