Ръководство за оценка на риска при работа на открито

С Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места се въведоха конкретни изисквания по отношение на източниците на информация и факторите, които трябва да се имат предвид при оценяване на риска и планиране на мерки при работа на открито.

До обнародването на тази наредба изисквания при работа на открито имаше само в Раздел IX "Работни места на открито" на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, като изискванията свързани с климатичните условия бяха в един член:

Чл. 72. За работните места на открито се предприемат мерки за предпазване на работещите от въздействието на неблагоприятни атмосферни условия.

В тази процедура ще разгледаме стъпка по стъпка прилагането на Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. при работа на открито.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар