С Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. се определят условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.  В тази процедура описваме създаването на организация за провеждане на обучения.

Съгласно чл. 2, ал. 2 на наредбата работодателят писмено определя:

  1. видовете обучения;
  2. лицата, които ще бъдат обучавани;
  3. програма за провеждане обучението;
  4. лицата, които ще провеждат обучението.

Съгласно наредбата обученията се провеждат на шест групи лица, като можем да ги разделим по следния начин:

Обучения, които трябва да се провеждат във всяка една фирма:

  1. длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси - веднъж на две години;
  2. длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд - ежегодно;
  3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа - ежегодно.

Обучение, което трябва да се провеждат във фирми с персонал от 5 човека нагоре:

4. членовете на комитета/групата по условия на труд - първоначално и ежегодно

 🔗 Вижте Процедура по учредяване, работа и обучение на Комитета по условия на труд.

 

Обучения, които трябва да се провеждат при наличие на условия за това:

5. работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;
6. работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар