Пълно ръководство за организация, провеждане и документиране на инструктажите

В тази процедура ще намерите указания стъпка по стъпка за правилната организация на провеждането и докиметирането на инструктажи във фирмата.

ВЪВЕДЕНИЕ

Условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са определени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г..

Съгласно чл. 2, ал. 2 на наредбата работодателят писмено определя:
1. видовете инструктажи;
2. лицата, които ще бъдат инструктирани;
3. програма за провеждане инструктажа;
4. лицата, които ще провеждат инструктажа.

Инструктажи, които задължително се провеждат във всяка фирма:

 • начален инструктаж
 • инструктаж на работното място (може да се провежда едновременно с началния при наличието на определени условия, които ще разгледаме)
 • периодичен инструктаж
 • извънреден инструктаж (при настъпване на условията)

Инструктажи, които се провеждат във фирмата, ако има налични условия за това:

 • ежедневен инструктаж
 • инструктаж на посетители, които ще посещават производствени звена

В следващите редове стъпка по стъпка ще покажем какво и как трябва да съобразим и подготвим за да организираме провеждането и документирането на инструктажите в съответствие с изискванията на наредбата и спецификите на фирмата.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

8 мнения за “Пълно ръководство за организация, провеждане и документиране на инструктажите”

 1. Здравейте инж.Илиева
  Въпросът ми е:
  Стажант на производствена практика изпратен от учебно заведение за две седмици, направен начален инструктаж, издава ли се бележка за същия и протокол за обучение и запознаване с правилата по ЗБУТ. В книгата за инструктажи, част за инструктаж на работно място лицето полага ли подпис.

  Отговор
  • Съгласно чл. 12 (3) от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. служебна бележка се издава само за новоназначените лица. Той гласи следното:

   „Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава служебна бележка съгласно приложение № 2, която се съхранява в личното досие на работещия.“

   Личното ми мнение е, че, ако става въпрос за учебна практика от 2 седмици, то реално през цялата практика стажантите няма да имат право да работят сами и стажът им си има своя програма, поради което не е необходимо да документираме инструктаж на работното място. Протоколът, се издава след успешно положен изпит за допускане до самостоятелна работа, а те няма да бъдат допуснати до такава, нали?

   Отговор
 2. Здравейте инж. Илиева!
  Имам следните въпроси:
  1.Когато едно лице заема длъжност управител-по трудов договор, но изпълнява и функциите на технически ръководител описана в длъжностната характеристика , съгласно системата по качество във фирма за технически надзор, коя от двете длъжности се записва в графа „Длъжност, вид, работа,професия“ ?
  2.Необходими и достатъчни условия ли са: образователно квалифакационите степени, сертификат за експерт ЗБУТ или друг, с ежегодна атестация(обучение) на знанията да бъде определен със заповед да извършва видовете иструктажи?
  3. Само със заповед ли фигурира лицето определено да извършва инструктажите? В случаите когато инспекторът по технически надзор е назначен да извършва видовете инструктажи, той също ли трябва да присъства в книгата за инструктаж(за периодичен, ежедневен или извънреден) в зависимост от изпитанието на СПО(график)?
  4. Допуска ли се при извършване на изпитание на СПО освен инструктираният инспектор по технически надзор от лицето определено от лицензираната фирма, останалите учасници в изизпитанието да са инструктирани от съответните фирми участващи в изпитанието?

  Отговор
  • Здравейте,
   1. За мен е логично да се записва длъжността по трудов договор, но бихте могли и да записвате управител/техн. ръководител
   2. За да има право някой да извършва инструктажи, трябва да бъде определен със заповед и да е преминал ежегодното си обучение като такова лице по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. Наредбата не изисква специално образование за лицата провеждащи инструктажи, а за обуаващите ги.
   3. Не разбирам въпроса. Всички назначени лица във фирмата трябва да преминават приложимите за тях инструктажи – няма изключение за лицата, които извършват инструктажи. Инспектор ТН лице от фирмата ли е или от външна фирма, с която има договор за провеждане на инструктажи? Ако е от фирмата си преминава всички приложими инструктажи (не знам дали ежедневня е приложим за Вашата дейност). Той идва само за изпитание на СПО по график ли? Ако е от външна фирма, подлежи само на начален инструктаж.
   4. Не знам дали правилно разбирам (вероятно пропускам нещо, което Вие си знаете, но аз не по организацията на дейността) – ако са лица от външни фирми, които идват на Ваша територия, то те подлежат на начален инструктаж от Ваша страна, а за останалите инструктажи се грижи техния работодател. Допуска се по писмена договореност инструктажът да бъде направен и от друга фирма, например ваши представители да направят инструктаж на работещи от друга фирма.

   Отговор
   • инж. Илиева, независимо от неяснотите на някои въпроси, благодаря за изчерпателната информация.

    Отговор
 3. Здравейте
  Въпросът ми е следния:
  Лице започва работа в фирма на 10.05.2023г.Направени начален инструктаж,издадена служебна бележка,инструктаж на работно място,проведен изпит и изготвен протокол за него.
  Трябва ли да му се провежда периодичен инструктаж/април,май,юни/ и да се документира.
  Приятен ден.

  Отговор
  • Обикновено лицето влиза в групата за следващия периодичен инструктаж с останалите. Без значение дали е след един месец, по-късно или по-рано. Със сигурност няма да бъде надвишен максималния период.
   Например, ако за работата, която извършва лицето, се изисква ежедневен инструктаж, то периодичният е на 3 месеца. Ако го правите в началото на всяко тримесечие, то новоназначения ще премине периодичен инструктаж заедно с останалите в началото на месец юли.

   Отговор