Пълно ръководство за организация, провеждане и документиране на инструктажите

В тази процедура ще намерите указания стъпка по стъпка за правилната организация на провеждането и докиметирането на инструктажи във фирмата.

ВЪВЕДЕНИЕ

Условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са определени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г..

Съгласно чл. 2, ал. 2 на наредбата работодателят писмено определя:
1. видовете инструктажи;
2. лицата, които ще бъдат инструктирани;
3. програма за провеждане инструктажа;
4. лицата, които ще провеждат инструктажа.

Инструктажи, които задължително се провеждат във всяка фирма:

 • начален инструктаж
 • инструктаж на работното място (може да се провежда едновременно с началния при наличието на определени условия, които ще разгледаме)
 • периодичен инструктаж
 • извънреден инструктаж (при настъпване на условията)

Инструктажи, които се провеждат във фирмата, ако има налични условия за това:

В следващите редове стъпка по стъпка ще покажем какво и как трябва да съобразим и подготвим за да организираме провеждането и документирането на инструктажите в съответствие с изискванията на наредбата и спецификите на фирмата.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

17 мнения за “Пълно ръководство за организация, провеждане и документиране на инструктажите”

 1. Здравейте, имам следните два въпроса:
  – Командироваме наш служител от цеха в който е назначен в друг наш цех за по-дълъг период от време. Къде трябва да се направи инструктажът на работно място?
  – В нашето дружество отварят нов цех, като служителите в новия цех ще бъдат от нашето дружество, събрани от други наши цехове. Как трябва да бъде оформено документирането на инструктажа?
  Благодаря предварително

  • Здравейте,
   В първата ситуация са приложими две нормативни изисквания:
   – извънреден инструктаж поради промяна на работното място (чл. 16. (1), т. 3)
   – начален инструктаж при посрещане в новия цех поради командироването (чл. 12, ал. 1)

   Няма нормативни изисквания за инструктаж на работното място.

   Логично е инструктажът да бъде направен на новото място, като работникът бъде запознат със спецификите на това място. По мое мнение един извънреден инструктаж ще е достатъчен (поне имайки предвид само информацията, която предоставяте).

   Във втората ситуация: При преместване на служителите в новия цех им направите извънреден инструктаж (поради промяна на работното място).

 2. Ще добавя още един въпрос…
  Както по-горе сте отговорила на колежката, когато във фирмата ни колега, за да се пенсионира го освобождават в един ден, и в същия ден го назначават отново – се прави начален и на работно място. Моите въпроси са следните:
  – отново издаваме служебна бележка? и
  – отново, ако длъжността изисква обучение, провеждаме обучение, което документираме с протокол?
  Благодаря,
  Поздрави,
  Д.Кюпекчиева

  • Категорично нов начален инструктаж трябва да бъде проведен, защото наредбата не предвижда изключения и казва, че се прави такъв на новопостъпили лица. Той, пък, съответно завършва с издаване на служебна бележка, така че такава трябва да има.

   Материята около ИРМ е доста неясно написана в наредбата. Факт е, обаче, че при работа с риск за живота и здравето се изисква допълване с обучение на работниците/служителите “независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия”.
   На практика, заради този текст, това, че човекът има стаж по същата професия в същото предприятие и че вече е обучен и изпитан не може да бъде основание ИРМ да не се допълни с обучение и изпит.

   Разбира се, ще се радвам, ако и други колеги се включат и споделят опит по казуса.

 3. Удобно ли е да уточним следното? – Новоназначен служител трябва да мине обучение от 5 дни, документирането при нас става по следния начин и това правилно ли е?
  Примерна дата на постъпване: 22.01.2024.
  Начален – 22.01.2024
  На работно място – 23-29 януари 2024
  Полага изпит на 30.01. и протоколът е от 30 ян – това е нашата практика, грешна ли е?
  Или полага изпит на 29.01 и протоколът е от 29.01
  Благодаря предварително,
  Поздрави
  Д.Кюпекчиева

  • Здравейте, госпожо Кюпекчиева,
   В дадения от Вас пример, ако се спази минималната продължителност, то няма проблем изпитът и приключването на инструктажа да бъде на 29.01. (на практика в края на деня и от следващия ден може да работи самостоятелно).

   Не е грешка изпитът да се проведе на 30.01. и протоколът да е от 30.01 – това ще означава, че инструктажът е продължил повече от 5 дни, но няма забрана за това.
   Тогава, според мен, в книгата за инструктаж в съответния ред на колона 5 “Преминал инструктажа от …….. до ……” би трябвало да се запише 22-30.01.

   Общото правило е крайната дата на ИРМ да съвпада с датата на протокола.

   Трябва да имате предвид, че тъй като няма образец на протокол за изпит, обикновено в протоколите се вписва само дата, но не и час. От тази гледна точка, ако има дата на протокола 30.01. и стане злополука с този човек на 30.01., докато работи самостоятелно, ще трябва да се докаже, че първо си е минал изпита в началото на смяната (деня), а после му е възложена самостоятелна работа.

   Това, разбира се, може да стане и с подписа в последната колона на книгата за инструктаж – за разрешаване на самостоятелна работа, поради което е важно да се обръща внимание на необходимостта от навременно полагане на подписа веднага след успешно преминаване на изпита и оформяне на протокола.

 4. Здравейте, инж. Илиева!

  Предварително се извинявам, ако отговорът на въпроса ми е в тази или в друга статия, но тъй като не открих недвусмислена насока, Ви моля за становище- за лицата, сключили договор за управление и контрол с фирмата, необходимо ли е издаването на служебна бележка?

  Благодаря Ви!
  Всичко добро желая!

  • Здравейте, госпожо Карабелова,
   Лично моето мнение е, че не е необходимо издаване на служебна бележка за началния инструктаж на лицата с договор за управление и контрол:

   1. Договорът за възлагане на управлението (ДУК) не е вид трудов договор, а договор на гражданското право, т.е. този човек няма “лично досие” по смисъла на КТ и не “постъпва на работа” по смисъла на КТ.
   2. В чл. 12 (3) в наредбата е казано, че “Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава служебна бележка съгласно приложение № 2, която се съхранява в личното досие на работещия.”

   От тази гледна точка и мисля, че не е необходима служебна бележка, но за съжаление не мога да посоча някакви отговори на МТСП, съдебна или инспекционна практика и имам подозрения, че представител на контролния орган може да се заяде, така че в края на краищата е по-безопасно да се издаде бележката :)

 5. Здравейте инж.Илиева
  Въпросът ми е:
  Стажант на производствена практика изпратен от учебно заведение за две седмици, направен начален инструктаж, издава ли се бележка за същия и протокол за обучение и запознаване с правилата по ЗБУТ. В книгата за инструктажи, част за инструктаж на работно място лицето полага ли подпис.

  • Съгласно чл. 12 (3) от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. служебна бележка се издава само за новоназначените лица. Той гласи следното:

   “Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава служебна бележка съгласно приложение № 2, която се съхранява в личното досие на работещия.”

   Личното ми мнение е, че, ако става въпрос за учебна практика от 2 седмици, то реално през цялата практика стажантите няма да имат право да работят сами и стажът им си има своя програма, поради което не е необходимо да документираме инструктаж на работното място. Протоколът, се издава след успешно положен изпит за допускане до самостоятелна работа, а те няма да бъдат допуснати до такава, нали?

 6. Здравейте инж. Илиева!
  Имам следните въпроси:
  1.Когато едно лице заема длъжност управител-по трудов договор, но изпълнява и функциите на технически ръководител описана в длъжностната характеристика , съгласно системата по качество във фирма за технически надзор, коя от двете длъжности се записва в графа “Длъжност, вид, работа,професия” ?
  2.Необходими и достатъчни условия ли са: образователно квалифакационите степени, сертификат за експерт ЗБУТ или друг, с ежегодна атестация(обучение) на знанията да бъде определен със заповед да извършва видовете иструктажи?
  3. Само със заповед ли фигурира лицето определено да извършва инструктажите? В случаите когато инспекторът по технически надзор е назначен да извършва видовете инструктажи, той също ли трябва да присъства в книгата за инструктаж(за периодичен, ежедневен или извънреден) в зависимост от изпитанието на СПО(график)?
  4. Допуска ли се при извършване на изпитание на СПО освен инструктираният инспектор по технически надзор от лицето определено от лицензираната фирма, останалите учасници в изизпитанието да са инструктирани от съответните фирми участващи в изпитанието?

  • Здравейте,
   1. За мен е логично да се записва длъжността по трудов договор, но бихте могли и да записвате управител/техн. ръководител
   2. За да има право някой да извършва инструктажи, трябва да бъде определен със заповед и да е преминал ежегодното си обучение като такова лице по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. Наредбата не изисква специално образование за лицата провеждащи инструктажи, а за обуаващите ги.
   3. Не разбирам въпроса. Всички назначени лица във фирмата трябва да преминават приложимите за тях инструктажи – няма изключение за лицата, които извършват инструктажи. Инспектор ТН лице от фирмата ли е или от външна фирма, с която има договор за провеждане на инструктажи? Ако е от фирмата си преминава всички приложими инструктажи (не знам дали ежедневня е приложим за Вашата дейност). Той идва само за изпитание на СПО по график ли? Ако е от външна фирма, подлежи само на начален инструктаж.
   4. Не знам дали правилно разбирам (вероятно пропускам нещо, което Вие си знаете, но аз не по организацията на дейността) – ако са лица от външни фирми, които идват на Ваша територия, то те подлежат на начален инструктаж от Ваша страна, а за останалите инструктажи се грижи техния работодател. Допуска се по писмена договореност инструктажът да бъде направен и от друга фирма, например ваши представители да направят инструктаж на работещи от друга фирма.

 7. Здравейте
  Въпросът ми е следния:
  Лице започва работа в фирма на 10.05.2023г.Направени начален инструктаж,издадена служебна бележка,инструктаж на работно място,проведен изпит и изготвен протокол за него.
  Трябва ли да му се провежда периодичен инструктаж/април,май,юни/ и да се документира.
  Приятен ден.

  • Обикновено лицето влиза в групата за следващия периодичен инструктаж с останалите. Без значение дали е след един месец, по-късно или по-рано. Със сигурност няма да бъде надвишен максималния период.
   Например, ако за работата, която извършва лицето, се изисква ежедневен инструктаж, то периодичният е на 3 месеца. Ако го правите в началото на всяко тримесечие, то новоназначения ще премине периодичен инструктаж заедно с останалите в началото на месец юли.