Ръководство за организация и провеждане на периодични медицински прегледи

Тази процедура разглежда само изискванията за периодични медицински прегледи и не разглежда предварителните прегледи.

Базовото изискване относно периодичните медицински прегледи е в чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда, съгласно който "всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи", а в ал. 2 е посочено, че периодичните медицински прегледи са за сметка на работодателя.

Условията за извършване на периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите са определени в Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

Изисквания за определени периодични прегледи и изследвания има още в:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар