Оценка на риска при експозиция на електромагнитни полета

Настоящата процедура систематизира стъпките, които трябва да бъдат направени за оценяване на риска, съгласно изискванията за оценка на риска на Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета.

Процедурата е разработена въз основа на предоставените от Европейската комисия препоръчителни практически ръководства, както следва:

  1. Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета, том 1: Практическо ръководство;
  2. Практическо ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета, том 2: Проучвания на конкретни случаи;
  3. Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета: Ръководство за малки и средни предприятия.

Съгласно чл. 15 от наредбата тези ръководства трябва да бъдат използвани за изготвяне на оценката на риска, за планиране на мерки и др. дейности по прилагане на наредбата.

Въведение

В наредбата и ръководствата се въвежда понятието "работещи, изложени на специфичен риск", за които по-подробно описание има в ръководствата.

Установяването на наличие на риск за тези работещи е съществена част от оценката на риска, тъй като такъв може да съществува при работа в офис, ремонтни работилници и други дейности, при които няма очевидни източници на електромагнитни полета.

Ето кои са работещите, изложени на специфичен риск и в какво се състои рискът.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар