Учредяване, дейност и обучение на Комитета по условия на труд

В тази процедура ще разгледаме всички стъпки, свързани с учредяването на Комитет по условия на труд (КУТ), спазване на изискванията за обучение на членовете и изискванията за работа на комитета.

Учредяване на Комитет по условия на труд

Задължение за учредяване

Съгласно чл. 27. (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

„в търговските дружества и в другите предприятия и организации с повече от 50 работещи се учредяват комитети по условия на труд в състав не повече от 10 души“.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар