Ръководство за безопасна експлоатация на стелажи

В това ръководство ще намерите информация за нормативните изисквания и добри практики при използването на стелажи, така че да се гарантира ефективното използване на оборудването и осигуряване на безопасност.

В ръководството ще разгледаме и препоръките на стандарта EN 15635, чиято цел е да намалят до минимум риска и последствията от небезопасна работа или повреда на конструкцията при стоманени стелажи.

Приложими нормативни актове

Изисквания, свързани със стелажи, има в следните нормативни актове:

Техническа документация на стелажи

✅ Съгласно Приложение № 1 към чл. 12, т. 1 към Наредба № 12 от 30.12.2005 г. проект на стелажите се изисква, когато зареждането ще става чрез използване на механизирано работно оборудване, съответно не се изисква проект при ръчно зареждани стелажи.

Проект се изисква и при всяко преместване на стелаж или на част от него и всяко изменение на конструкцията на стелажа, което оказва влияние на осимоспособността и устойчивостта му.

Проектът трябва да бъде изговен по задание, утвърдено от работодателя, което съдържа най-малко следните данни:

✅ ВИЖТЕ ОЩЕ:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар