Ръководство за организация на безопасната експлоатация на кранове и телфери

В настоящата процедура разглеждаме изискванията за организация на безопасната експлоатация и необходимата документация за само за следните два вида повдигателни съоръжения - кранове и телфери.

Специфичните изисквания за експлоатация на товарозахващащи приспособления и работата на прикачвачите се разглеждат в друга процедура.


НОРМАТИВНА БАЗА

Основните изисквания за безопасната експлоатация на кранове и телфери са посочени в Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (НБЕТНПС)


I. ИМАМЕ ЛИ И КАКВИ КРАНОВЕ/ТЕЛФЕРИ?

Определението за "товароподемен кран" е в § 1, т.1. на Допълнителните разпоредби на НБЕТНПС:

"Товароподемен кран" е машина с циклично действие, предназначена за повдигане и преместване на товар в пространството, окачен с помощта на кука или други товарозахващащи органи.

В самата наредба не са посочени видовете кранове, но относно класификацията има препратка към стандарта БДС ISO 4306 ISO Кранове. Речник, който се състои от пет части, в които най-общо крановете са разделени на следните групи:

 • Самоходни кранове / Mobile cranes
 • Кулокранове / Tower cranes
 • Мостови / Overhead travelling cranes
 • Козлови кранове / Portal bridge cranes
 • Стрелови кранове / Jib cranes

В наредбата няма определение за телфер, но съгласно все още действащия български стандарт БДС 9295:1983 Техника на безопасността. Телфери електрически. Термини и определения телфер е "компактна машина с циклично действие с електрическо задвижване, предназначено за повдигане и спускане на товар, окачен на товарозахватния орган."

Най-честия пропуск, който се прави при идентифицирането на съоръженията е поставянето на мостов кран в графата "телфер".

Ако се върнем отново на определенията, основна характеристика на телфера е, че е предназначен само за повдигане и спускане на товар, т.е. има само две посоки. При крановете имаме вече и придвижване в пространството, т.е. придвижване на товара в три посоки.

Ако се колебаете, най-лесният начин е да погледнете в "паспорта" на съоръжението, откъдето понякога веднага "излиза" за какво става въпрос.

Друг начин е да се консултирате с представител на лицензирана фирма за технически надзор.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

7 мнения за “Ръководство за организация на безопасната експлоатация на кранове и телфери”

 1. Здравейте,
  Процедурата е изключително подробна и полезна.
  Аз бих искал да допълня само, че протокол от измерване на размерите на релсовия път се изисква не само при въвеждане в експлоатация.
  Цитирам: чл.94 (2) Ползвателят е длъжен веднъж на 2 години да провери за съответствието на релсовия път с размерите в проекта по чл. 27 и/или на приложения № 2 и 3.
  (3) Проверките по ал. 1 и 2 се документират и се съхраняват в досието по чл. 120.
  Т.е. трябва да се направи геодезическо заснемане на релсовия път и да се сравни с проекта.
  Надявам се да съм бил полезен.

 2. Благодаря Ви!
  Инспектор от ДАТН ни задължи да подпишем договор със сервизираща фирма по чл.36 за ел.телфер-0,5т,
  но в наредба по чл.55 т.7,се отсътства тази точка/чл.2,ал.1,т.3/
  Цялият този член в наредбата чл.55 е написан много не ясно и двусмислено.

  • Здравейте, наистина нямате задължение да има наличен писмен договор за поддръжка за телфери, но пък има задължение поддръжката да се извършва само от лице от регистъра по чл. 36, т.е. в случая на телферите не е задължителен договор, но трябва да викате всеки път, например всяко тримесечие или поне ежегодно такава фирма да извърши поддръжката (проверките).

   Вероятно не сте могли да докажете, че сте осигурили подобно нещо, например протоколи или други, както и е възможно инспекторът да е забелязал някакви износвания и затова директно да е предписал подписване на договор.

 3. Здравейте,
  имаме договор с сервизираща фирма по чл.36 за поддръжка на ел.телфер.
  С каква периодичност трябва да ни правят оглед на този ел.телфер-всеки месец или на 3 месечие.
  Благодаря!

  • Здравейте,
   Вероятно и Вие сте видяла, че в наредбата и по-точно в приложение №4 не са посочени конкретни проверки и периодичност за телферите, т.е. реално няма конкретно нормативно изискване в тази наредба.
   Остава да се насочим към Чл. 54. (2) от наредбата, който изисква повдигателните съоръжения да се експлоатират в съответствие с инструкцията за експлоатация.
   Например в ето тази инструкция са посочени следните ежедневни проверки, проверки на три месеца и годишни проверки:
   https://www.liftket.de/wp-content/uploads/2021/05/BA_STAR_bulgarisch.pdf

  • На три месеца

   Чл. 56. (1) Отговорните лица за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 6 са длъжни:
   ………………………………………………………………………………
   5. да извършват и документират най-малко веднъж на 3 месеца проверка за безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения, която включва:
   а) външен преглед на повдигателните съоръжения;
   б) наличието на персонал с необходимата правоспособност и/или квалификация;
   в) съответствието на създадената организация за безопасна експлоатация, поддържане и ремонт на повдигателните съоръжения с изискванията на наредбата;
   г) наличието и правилното водене на документацията, която съгласно наредбата трябва да се води и съхранява в предприятието;
   д) регистрирани ли са повдигателните съоръжения и извършени ли са им техническите прегледи.