Всичко за декларацията по член 15 от ЗЗБУТ

В тази статия ще намерите пълна информация за декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд – кои са задължените лица, как сепопълва и подава декларацията, указания за подаване по електронен път и кои са случаите, в които не се подава годишна декларация.

Какво представлява декларацията по член 15 от ЗЗБУТ

Съгласно чл. 14 (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява врeменна заетост, с изключение на тези, които за своя сметка работят сами подават годишна декларация в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година.

Формата, съдържанието, редът и начинът на подаване и съхраняване на декларацията са определени в Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

В декларацията се попълва подробна информация, свързана с условията на труд и осигурените мерки, както и има специални раздели за подаване на информация, свързана с:

 • лични предпазни средства
 • ръчна работа с тежести
 • работа с видеодисплеи
 • шум
 • вибрации
 • физиологични режими на труд и почивка
 • знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

Отделно има и 5 приложения, които са попълват само от определени групи предприятия:

 • приложение №1 - за строители и проектанти
 • приложение №2 - за предприятия, произвеждали, използвали или съхранявали през годината вредни и опасни химични агенти над 1 тон и/или мутагени и канцерогени, и/или азбест
 • приложение №3 - за предприятия, където се извършват работи в потенциално експлозивна атмосфера
 • приложение №4 - за предприятията, в които се извършват сондажни работи и/или такива, в които се извършва добиване на подземни богатства чрез сондиране
 • приложение №5 - за минни предприятия

Декларацията се подава еднократно и следва да се подаде нова декларация при промяна на определени обстоятелства, описани в наредбата и които ще разгледаме по-нататък.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар