Абонамент за 3 месеца

42,00 лв. без ДДС

Нормативна база
1 имейл за уведомления с анализи на промени
Всичко в Библиотеката

Получаваш пълен достъп до всички ресурси:
  • Над 130 образци на фирмени документи. Заповеди, протоколи, програми и др. Всички в .docx (Word) формат.
  • Над 500 инструкции за безопасна работа, подготвени в съответствие с нормативните изисквания.
  • Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания. Указанията „стъпка по стъпка“ гарантират успех!
  • Видеозаписи от обучения. Гледайте записи от нашите безплатни обучения за абонати.
  • Чек-листове за проверки и оценка на съответствието с нормативните изисквания.
  • Готови презентации по различни теми, свързани със здравословни и безопасни условия на труд.
Абонамент за 3 месеца за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Абонамент за 3 месеца
42,00 лв. без ДДС